Print

พาเที่ยว เอี่ยวธรรม - ฉบับที่ ๑๓๒

ซ่อนแก้ว แพรวธรรม

โดย กุสุมา

tour-132

รูปภาพประกอบโดย กลุ่ม phothisarana

 

ครั้งเดินเพลินเจริญธรรม ณ ผาแก้ว                           อันงามแพรวพาใจให้สุกใส

ด้วยสายหมอกโรยริ้วเป็นทิวไกล                             ภูผาใหญ่ก็โอบรับประดับดี

จิตเปิดกว้างดั่งเดินกลางสรวงสวรรค์                          กุศลพลันบันดาลให้สุขศรี

ได้นบนอบหมอบกรานองค์เจดีย์                              ด้วยจิตที่เอิบอาบซาบซึ้งคุณ

พระพุทธา ธรรมา คณาสงฆ์                                   เมตตารินหลั่งลงให้ใจอุ่น

ที่เคยหลงก็ตรงทางด้วยการุณย์                              ที่เวียนวุ่นวนวัฏมุ่งตัดไป

ภูเขียวงามตามแต่งด้วยบุปผา                                 หลากสีงามภุมราได้อาศัย

เจ้าดอกงามก็กูลเกื้อเอื้อเฟื้อไป                              ให้ยิ้มในความงามยามอัสดง

ใจเพลิดเพลินเดินชมผ่านลมรื่น                               ให้เย็นชื่นระรื่นจิตไม่คิดหลง

ด้วยสุขรู้ทุกข์รู้ไม่หยั่งลง                                                ให้ยึดยื้อยืนยงในกายใจ

ราตรีงามดารดาษด้วยดวงดาว                                 อันแพรวพราววิบวับดูสดใส

แม้แท้จริงเกิดดับระยับไป                                      ลวงตาให้หลงใหลว่างามดี

อันดวงดาวดวงจิตมิผิดแผก                                   หากจำแนกก็เกิดดับรัศมี

กุศลมาก็สว่างในราตรี                                          อกุศลเกิดมีก็มืดมัว

มวลหมอกม้วนนวลงามในยามเช้า                            ดูนุ่มเบาลอยล่องต้องแสงสลัว

ชมพูทองส่องหมอกงามให้รู้ตัว                               ว่าหมอกมัวดั่งโมหะให้ละไป

อุ่นอรุณเอิบอาบเมื่อสาดแสง                                  เบิกฟ้าแจ้งอาทิตย์ส่องให้ผ่องใส

ดังใจอุ่นด้วยรสธรรมนำดวงใจ                                 อิ่มปีติสุขให้ใคร่ยินดี

ผาซ่อนแก้วไม่ซ่อนธรรมสมดังว่า                                      เทวดาท่านอารักษ์ด้วยศักดิ์ศรี

ให้ใช้เดินดำเนินธรรมจนเกิดมี                                 มรรคผลในกายใจนี้ไม่หนีไป

มีใจชื่นรื่นรื่นอันตื่นแล้ว                                         จิตเพริศแพร้วแกล้วกล้าสง่าใส

พุทธคุณ ธรรมคุณ บำรุงใจ                                    สังฆคุณยิ่งใหญ่เหนือชีวี

ขอกราบกรานด้วยใจน้อมพินอบนบ                           จะทวนทบในสัทธรรมไม่หลีกหนี

จะเดินต่อไม่ย่อท้อด้วยขอพลี                                ให้กายนี้จิตนี้เป็นบูชา

 

กุสุมา - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔