Print

พาเที่ยว เอี่ยวธรรม - ฉบับที่ ๒๖๗

 

ngod-ngam2โดย งดงาม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 

เจดีย์มหามงคลบัว

 

เมื่อช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด
และได้มีโอกาสไปกราบนมัสการเจดีย์มหามงคลบัว
จึงขอนำบางส่วนของพระธรรมคำสอน และภาพของท่านหลวงตาพระมหาบัว
มาฝากท่านผู้อ่าน ต่อไปนี้ครับ

patiaw2267 1  patiaw2267 2

(ภาพ ๑ - ๒) ด้านหน้าเจดีย์มหามงคลบัว
โดยบริเวณสระน้ำด้านหน้าเจดีย์นั้น มีปลาจำนวนมาก
และเราสามารถซื้อขนมปังที่มีขายบริเวณนั้นมาเลี้ยงปลาได้

 

 

patiaw2267 3  patiaw2267 4

(ภาพ ๓ – ๔) เมื่อขึ้นบันไดมาบนเจดีย์จะพบห้องโถงขนาดใหญ่
โดยในห้องโถงจะมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงตาพระมหาบัว และภาพต่าง ๆ
และยังมีจัดแสดงอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัวด้วย

 

patiaw2267 5  patiaw2267 6  patiaw2267 7

 

patiaw2267 8  patiaw2267 9  patiaw2267 10

 

patiaw2267 11  patiaw2267 12

(ภาพ ๕ – ๑๒) ภาพต่าง ๆ ของหลวงตาพระมหาบัว
ซึ่งภาพในห้องโถงนั้นมีมากกว่านี้
แต่ผมได้นำภาพมาแสดงในบทความนี้เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ

 

 

patiaw2267 13

 

(ภาพ ๑๓) ในห้องโถงยังได้แสดงพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ด้วย
โดยผมขอนำมาฝากท่านผู้อ่านเพียงบางส่วน ดังต่อไปนี้
 


“การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมากมักระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่น

ไม่ย้อนมาระวังตัวเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย
จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ
ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเองจะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง
แล้วแก้ไขไปเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์ได้”

“คนเราไม่พยายามอบรมตนเองด้วยธรรมเท่าที่ควรก่อน

จะผ่านพ้นความโง่ไปไม่ได้
แม้จะฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่ และนำทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนเองอยู่นั่นแล”

“สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพัน

เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง
แม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้
ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว โดยไม่สมหวังตลอดไป
อนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน
อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ ไม่สุดวิสัย”

“จิตนี้ถ้าได้รับการอบรม ดัดแปลงให้ถูกทางเป็นลำดับแล้ว

ไม่มีอะไรจะมีคุณค่ามากและประเสริฐเท่ากับใจ
แต่ถ้าถูกปล่อยหรือทอดทิ้งให้เป็นไปตามยถากรรมแล้ว
ก็ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าใจ”

“แพ้ก็สู้ ชนะก็สู้ สู้ไม่ถอย สู้จนชนะ กิเลสหมอบราบคาบจึงหยุด

และอยู่สบายไม่มีอะไรกวนใจ
ถ้าการปฏิบัติย่อหย่อน กิเลสก็จะเคร่งเครียดขึ้นโดยลำดับ
จึงไม่ควรให้ท่ากิเลสด้วยความย่อหย่อนอ่อนกำลัง
ควรเร่งเครื่องแซงหน้ากิเลส”

 

"เราเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือด้านธรรมะเป็นสำคัญ
อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ อบรมธรรมะเพื่อดับไฟในใจ
เพราะสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่มีพิษภัย
และความโศกเศร้าแฝงอยู่ในนั้น จึงนำธรรมะเข้าไปชะล้างในจุดนั้น
เปิดออกเพื่อให้เห็นโทษของมัน
ถ้ามีแต่สิ่งเหล่านั้น ถึงจะมีโทษขนาดไหน ก็ไม่ได้เห็นโทษ
เพราะไม่สนใจดูโทษ พอธรรมะส่องเข้าไปปั๊บก็เห็นโทษ
เห็นโทษของมันมากน้อย เห็นเรื่อย ๆ เห็นหลายครั้งหลายหน
ก็มีกำลังมากและปราบกันได้ อย่างน้อยก็อยู่ด้วยความสงบเย็นใจ”

 

patiaw2267 14  patiaw2267 15

(ภาพ ๑๔ – ๑๕) เมื่อออกมาด้านนอกห้องโถง แล้วขึ้นบันไดด้านไปที่ห้องชั้นบน
ในห้องชั้นบน เราจะพบพระพุทธรูป และหุ่นขี้ผึ้งครูบาอาจารย์ ๔ ท่าน ได้แก่
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่หล้า และหลวงตาพระมหาบัวครับถ้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาสไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
ก็ขอแนะนำให้แบ่งเวลาแวะมากราบนมัสการเจดีย์มหามงคลบัวนะครับ
แต่ไม่ว่าจะมีโอกาส หรือไม่มีโอกาสแวะมากราบนมัสการเจดีย์มหามงคลบัวก็ตาม
สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ การน้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์
ไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมครับ
ซึ่งท่านผู้อ่านย่อมสามารถค้นหาคำสอนของครูบาอาจารย์
ในอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ยากอยู่แล้วครับ