Print

พาเที่ยว เอี่ยวธรรม - ฉบับที่ ๘๒

กฐินสวนสันติธรรม ๕๑

โดย วีระวงศ์

ในงานกฐินสวนสันติธรรม ปี ๒๕๕๑
ผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน
และได้ไปช่วยโรงทานซูชิ
ไปค้างกันที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๘ ตุลาคม ก่อนวันงานหนึ่งวัน
เพื่อเตรียมตัวให้ทันกับงานซึ่งจะมีขึ้นตอนเช้ามืดในวันรุ่งขึ้น
ขณะที่ทำโรงทาน ก็ได้บันทึกภาพมาฝากกันครับ

82_tour_1
ในช่วงเช้า หลวงพ่อปราโมทย์และครูบาอ๊า ท่านลงมาตรวจพื้นที่บริเวณโรงทานครับ ยังความปีติแก่โรงทานทั้งหลาย

82_tour_2
จบผ้ากฐิน

82_tour_3
รับหนังสือค่ะ รูปนี้ดูพี่กลางชลอิ่มบุญมากๆ

82_tour_4
ผู้มาร่วมงาน นั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

82_tour_5
ฝากท้องโรงทานครับ

82_tour_5
โรงทานซูชิ ต้นสังกัดของวีระวงศ์
ทีมงานนี้มาเตรียมของตั้งแต่คืนวาน และตื่นกันตอนตีสองครึ่งครับ

82_tour_5
นำมาฝาก สำหรับท่านที่ไม่ได้เห็นภาพในศาลาครับ

82_tour_5
หลังจากหลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควร ท่านก็เข้าไปพักผ่อน และกลับออกมาอีกครั้งในการรับกฐินทาน

82_tour_5
กราบพระ

82_tour_5
ประธานในการถวายผ้ากฐิน กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

82_tour_5

?

82_tour_5
หลวงพ่อกล่าวอนุโมทนาทาน (ยถาฯ สัพพีฯ)
ต่อไปเป็นพิธีสงฆ์

82_tour_5
พระสงฆ์สี่รูปที่จำพรรษาในสวนสันติธรรม จากทั้งหมด ๖ รูป
สวดกรรมวาจามอบผ้าให้พระผู้ที่จะครองกฐิน คือ หลวงพ่อปราโมทย์
ผู้สวดเรียงตามลำดับคือ
ครูบาอ๊า ครูบาแมน ครูบาป๋อง และครูบาเอ๋

82_tour_5

82_tour_5
หลังจากนั้นหลวงพ่อไปทำกฐินกรรมในศาลาด้านใน
และหลวงพ่อได้เมตตาออกมาอีกครั้งเพื่อโปรดญาติโยมที่อยู่ด้านนอก

82_tour_5

82_tour_5

090909
สุดท้ายขออนุโมทนาแด่ท่านเจ้าภาพ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงานทุกท่านครับ
และขอขอบคุณทีมงานโรงทานซูชิ ที่นำโดยพี่จู้ (ไข่เจียว) และพี่หมุย
ที่ทำให้ผมได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ครับ