Print

สัพเพเหระธรรม - ฉบับที่ ๒๑๘

คนฝึกงาน งานฝึกคน

ปนัดดา ธรรมพาสุข 

“ทุกอย่างมันจะเริ่มยาก ก็ต่อเมื่อเราคิดไปแล้วว่ามันยาก”

miscellaneous 218

ขอบคุณภาพจากคุณ @fang350 

เป็นประโยคที่ผู้เขียนเองใช้เป็นวาทะเตือนสติในการทำงานเสมอ เพราะมีความเชื่อว่างานทุกงานถูกออกแบบมาให้สำหรับมนุษย์ในการลงมือทำและพิจารณาที่จะแก้ปัญหา เมื่อต้องเจอะเจอกับเรื่องราวที่ต้องทำให้คิด เช่น สถานการณ์เร่งด่วน หรืองานหนัก ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ และเรียนรู้ที่จะทำงานนั้นอย่างมีสติ

บางคนอาจจะเจองานง่าย ทว่าบางคนอาจจะเจองานหนักหรืองานยาก แต่งานทุกงานนั้น หากเราได้รับมอบหมายให้ทำ นั่นหมายความว่าเราอาจจะมีศักยภาพมากพอที่จะได้รับงานนั้น อย่าพึ่งรู้สึกเอะอะโวยวาย ว่างานนั้นไม่เหมาะกับเรา งานนี้ต่างหากที่เราทำได้

เพราะงานทุกงาน หากเราเอ่ยปากปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้น ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงยังไม่ทันรู้เลยว่าเราจะทำได้หรือไม่ เราอาจจะต้องชวดงานนั้นไปโดยปริยาย และไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ศักยภาพในการทำงานเลย

กับอีกบางสถานการณ์ที่เราพยายามบ่นว่างานหนัก บ่นเจ้านาย บ่นเพื่อนร่วมงาน บ่นสารพัด โทษคนโน้นคนนี้ อารมณ์บ่นเหล่านี้แหละจะเป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้า หรือการเป้าหมายสู่ความสำเร็จในงานนั้นจะมีน้อยมาก ด้วยเพราะความรู้สึก “ลบ” ต่อสิ่งที่ทำอยู่

ผู้เขียนเคยได้รับโอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมอบรมในบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งหลายครั้งมาก จากประสบการณ์ที่ได้รับนั้น รู้สึกว่าได้พลังในการทำงาน วิทยากรทุกคนจะสอนเสมอว่าให้เรารู้จักขอบคุณบริษัท องค์กร เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้แต่ขอบคุณตัวเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราได้รับโอกาสดี ๆ ในการทำงาน เป็นความคิดในมุมบวกที่วิทยากรพยายามปลูกฝัง และถ่ายทอดให้ทุกคนคิดดี และคิดอย่างมีความสุข และสิ่งที่ได้รับกลับมาทุกครั้งคือ ความรักในงานที่เราทำ และต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้แต่ตัวเราเองเสมอๆ

ยิ่งไปกว่านั้นหากรู้สึกท้อแท้ต่อการทำงานหรือหน้าที่ที่พึงกระทำ ให้หาโอกาสดี ๆ พา “ความคิดบวก” มาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราเสมอ และหมั่นสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้เกิดขึ้นกับเราเสมอ สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้เราทำงานออกมาได้ดี มีกำลังใจ ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานที่ยั่งยืน

เพราะชีวิตของเราเกิดมาต้องทำงาน ไม่ว่าจะด้วยงานหรืออาชีพใด ก็จงทำออกมาให้ดีที่สุด งานง่ายหรืองานยากล้วนมีผลต่ออนาคตของเรา ฝึกเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยความมีสติ และไม่เผลอบ่นหรือทำร้ายใครด้วยการอารมณ์เสียของเรา

ยิ่งไปกว่านั้น เราเป็นคนฝึกทำงาน กระบวนการต่างๆ ก็จะสอนให้เราเรียนรู้งาน และเนื้องานนั่นแหละจะเป็นตัวฝึกให้เรามีความอดทน ความเชี่ยวชาญ ความเก่ง ความตั้งใจ ฯลฯ งานนั้นจะเป็นสิ่งที่การันตีความสำเร็จในอาชีพของเราได้

ขอบคุณที่วันนี้เรามีงานทำ!

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานทุกวันค่ะ :)