Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๓

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย? ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต?
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า?
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด?
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เดิน

Your browser may not support display of this image.

Your browser may not support display of this image.

ตลอดชีวิตของคนเรานั้น?
บางครั้ง? เราต้องเดินนำหน้าผู้อื่น?
บางคราว? เราควรเป็นผู้เดินตามหลัง?
และบ่อยครั้ง? ที่เราต่างเดินผิดเดินถูก

แต่ทุกชีวิตล้วนกำลังเดินไปสู่สิ่งหนึ่ง ?
นั่นคือความตายที่รออยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอน?
พระตถาคตจึงตรัสสอนไว้ว่า? ให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ภาพ และคำ?โดย? อนาลยา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

กรง

Your browser may not support display of this image.

ถูกขังในกรงเหล็ก? อาจมีคนใจดีช่วยปลดปล่อยสู่อิสรภาพ?
แต่กรงขังสังสารวัฏ ไม่มีใครช่วยปลดปล่อยใครได้ ?
หากเจ้าตัวไม่พยายามแหกกรงออกมาเอง ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน๔?
รู้ว่ากายและใจไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน

ภาพ และคำ?โดย? lamood

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ?รอบตัว?
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ?
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น?
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้?

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง?
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน?
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ?
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก?
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ?
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย?
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ?
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น?
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ?
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

http://www.howfarbooks.com/dharmamag/posting.php?mode=post&f=56