Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๔

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย? ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต?
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า?
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด?
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ภาพชุด? ชีวิตนักปฎิบัติ

หลายคนเคยถาม? หรือบ้างก็ถูกตั้งคำถามว่าชีวิตคืออะไร?
คำตอบถูกทุกข้อ เพราะความจริงขึ้นอยู่กับผู้ตอบ?
มีคำถามที่น่าสนใจกว่านั้น เมื่อเราได้ชีวิตนี้มาแล้ว เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร?
เราอาจพัฒนาให้ดีขึ้น มัวย่ำกับที่ หรือย้อนกลับไปซ้ำรอยทางเดิมไม่รู้จบสิ้น?

ชวนให้คุณสำรวจตนเอง ชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้าง

๑ ลังเลและเนิ่นช้า

Your browser may not support display of this image.

ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติที่ไม่ถึงไหน?
เปรียบดังการดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ ?
เช่นเรือเทียนน้อยๆ ค่อยล่องลอยในสังสารและเนิ่นช้า

๒ ชีวิตเหมือนฝันเมื่อยังเพียรและพักอยู่

Your browser may not support display of this image.

หากเราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆ เราเร่งความเพียรด้วยความทะยานอยากบรรลุธรรม?
แต่บางครั้ง เราก็หยุดเพียรภาวนา ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนักปฏิบัติ?
หรือที่ผ่านมาเป็นเพียงความฝันของนักปฏิบัติ ?
ขอเพียงเรา "ตื่นอยู่เสมอ" ดังพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ ?
โอฆะอันกว้างใหญ่ ข้ามไปได้เพราะไม่เพียรและไม่พัก

๓ ปลอดภัยและร่มเย็น

Your browser may not support display of this image.

เราห่มคลุมใจด้วยศีลบริสุทธิ์? จิตใจสงบเย็นเป็นกำลังสะสมในการพัฒนาจิต

๔ มีธรรมส่องทาง

Your browser may not support display of this image.

ทางดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย? คือจิตใจที่รับฟังธรรมเพื่อพาใจออกจากที่มืด ?
เราดูแลเรือนธรรมของเราให้มีความสว่างอยู่เสมอ

ภาพและคำโดย คำกลาง

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ?รอบตัว?
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ?
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น?
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้?

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง?
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน?
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ?
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก?
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ?
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย?
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ?
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น?
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ?
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

http://www.howfarbooks.com/dharmamag/posting.php?mode=post&f=56