Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๕

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เส้นทางอันรื่นรมย์

Your browser may not support display of this image.

เส้นทางเข้าวัดที่อยู่บนเขามักชวนใจให้สงบเย็น
ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง คุณอาจรู้สึกเหมือนเข้ามาในอีกโลกหนึ่ง

เหยียดยาวสุดหางตา

Your browser may not support display of this image.

ทุกวันฟ้าและทะเลจะรู้จักความว่างเสมอ เราไปเพื่อเห็นและเพื่อเกิดแรงบันดาลใจ
ใคร่ไปให้ถึงซึ่งความว่างอันเป็นนิรันดร์บ้าง . . .

ทอดทางสู่น้ำกว้าง

Your browser may not support display of this image.

สะพานคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้เราเดินอยู่เหนือทะเลได้ แล้วออกทะเลโดยไม่เปียกได้
แต่ไม่มีสะพานใดนำเราข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งทุกข์ที่ชื่อ ?สังสารวัฏ? เลย
นอกจากสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

http://www.howfarbooks.com/dharmamag/posting.php?mode=post&f=56