Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๘

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย? ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต?
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า?
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด?
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รอเกิดใหม่ใต้ร่มพุทธ

Your browser may not support display of this image.

เมื่อได้อยู่เย็นก็จงไปเย็นเถิด . . .แมวกินบุญ

Your browser may not support display of this image.

กรวดน้ำมามากแต่ก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่มีผู้มากินบุญอิ่มให้เห็นจะจะ ขณะกำลังกรวด!ความน่าสลดแห่งวิบาก

Your browser may not support display of this image.

ถ้ามันเป็นแต่อย่างนี้ไม่มีทางเลือกอื่น? ก็คงไม่มีอะไรให้คำนึง?
แต่ถ้านี่คือการปรากฏของผลกรรมที่ทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ล่ะ?

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ?รอบตัว?
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ?
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น?
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้?

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง?
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน?
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ?
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก?
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ?
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย?
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ?
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น?
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ?
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.