Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๗

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

วงล้อแห่งชีวิต

Your browser may not support display of this image.

ไม่ว่าใครจะนำไปเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อแบบใดก็มีจุดร่วมอย่างหนึ่ง
คือแสดงภาพวงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลง (วัฏจักร)

ถ้าเป็นธรรมจักรแบบพุทธจริงๆ จะมีซี่เพียงแปดแทนมรรคมีองค์แปด
(วิถีอันมีองค์ประกอบแปดประการแห่งการผันตนสู่ความเป็นอริยะ)

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

กระจ่างจากทุกมุมมอง

Your browser may not support display of this image.

ท้องฟ้าไม่มีความสวยในตัวเอง มันขึ้นอยู่กับจุดยืนที่คุณใช้มอง
ตลอดจนวิธีที่คุณใส่ใจสังเกตรายละเอียด ณ เส้นตัดระหว่างแผ่นฟ้ากับแผ่นดิน

ณ จุดที่แผ่นดินแคบ ท้องฟ้าก็ดูคับแคบและต่ำเตี้ย
แต่ ณ จุดที่แผ่นดินกว้าง ท้องฟ้าก็ดูกว้างขวางและสูงลิบ

ค่าของนิพพานมีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับบารมีที่คุณใช้รับรู

ถ้าอาศัยความคิดฟุ้งซ่านทึบตัน
ฟังคำบอกเล่าที่ว่านิพพานไร้กาม ไร้นิมิต ไร้ที่ตั้ง ไร้การมา ไร้การไป
นิพพานก็เหมือนของหยาบที่น่าเบื่อ ไม่ใช่สิ่งชวนพิสมัยสักนิด

แต่ถ้าอาศัยสติรู้จากจิตใสใจเบา
อนุมานเอาจากการเห็นตัวอย่างว่าไม่มีกิเลสร้อนๆนั้นดีอย่างไร
นิพพานก็เป็นสิ่งประณีต เหนือความประณีตชวนพิสมัยทั้งปวง

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

The path I walk.

Your browser may not support display of this image.

สุดทางธรรมจะอยู่ก่อนขอบฟ้ามากนัก
และสุดทางนั้นก็สั้น?จนปลายเท้าของชีวิตนี้พาไปได้ถึงแน่

ภาพโดย ~*aom*~ และคำโดย ดังตฤณ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.