Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๗๙

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

แสนกว้าง

?

หากได้ขึ้นไปเหนือเมฆแล้วจะรู้ว่า?
เหนือขอบเขตคับแคบของเมือง?
มีท้องฟ้าแสนกว้างใหญ่

ลองเจริญสติแล้วจะรู้ว่า?
เหนือขอบเขตคับแคบของใจ?
มีความสุขเกินกว่าใครจะอธิบาย . .

ภาพโดยคุณ ชวาล รัตนวราหะ?
คำโดยคุณ jeeranat


เดินไปคนเดียว

เส้นทางของโลก เดินรวมกลุ่ม เกาะกุมมือกันไปได้?
แต่เส้นทางธรรม แม้เดินไปทางเดียวกัน แต่ต้องเดินคนเดียว

ภาพโดยคุณ สุรโชค ธนพิทักษ์?
คำโดยคุณ กอบ


เวลา . สัมพัทธ์

?

ชั่วพริบตาจ้องจับแสงสว่างจากดาวฤกษ์ไกลลิบตรงขอบฟ้า?
กี่ช่วงชีวิตบรรพบุรุษถ่ายทอดวิทยาการกำเนิดแสง?
นั่นเพียงเศษเสี้ยวของเวลาเพื่อใช้เห็นแจ้งใจตน

ภาพโดยคุณ ณัฐ เมธีสุวกุล?
คำโดยคุณ วิลาศินี


นักท่องเที่ยวสังสารวัฏ

ผืนฟ้าที่คลุมกรงแห่งวัฏสงสารกว้างขวางนักหนา?
จะมัวปล่อยกายใจ เรี่ยราย ไร้สติ?
เป็นนักโทษที่ไม่รู้ว่าติดคุกอยู่กระนั้นหรือ ??
หนทางยังมี . . .?
เหลืออยู่ที่ . . .?
กล้าจะฝ่าออกไปหรือไม่ !

ภาพโดย ที่รักของพระอาทิตย์?
แบบโดยคุณรัตนาภรณ์ เพิ่มผล?
คำโดยคุณ ชลนิล

ทรงกลด

สุกสว่าง. . ไม่นานก็ดับลง?
ทรงกลด สวยงาม . . ชั่วคราว ไม่เคยทานทน?
แค่มายา . . วกกลับมาดู กายใจตน

ภาพโดยคุณ แสงระวี จตุรพรประสิทธิ์?
คำโดยคุณ ชลนิล

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว?
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ?
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น?
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้?

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง?
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน?
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ?
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก?
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์?
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย?
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์?
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น?
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง?
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.