Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๘๐

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย? ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต?
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า?
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด?
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ความมีอายุยืน

?

ทุกคนต้องแหงนหน้ามอง?
ทุกความมีอายุยืนคือความน่าทึ่งขณะตั้งอยู่

และเป็นความน่าสลดใจ?
เมื่อในที่สุดก็ต้องแสดงความเสื่อมไปให้เห็น

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

ความเปลี่ยนแปลง

?

มีคติอยู่ในความตายมากมายหลายหลาก? และนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น !

ภาพและคำโดย ดังตฤณ

?


ความเปลี่ยนแปลง

หิมะหล่นโปรยบนพื้นหญ้า? ทีละขณะ?
ใช้เวลาอ้อยอิ่งแสดงความเปลี่ยนแปลงของโลก?
จิตใจอดเศร้าไม่ได้ เมื่อสีเขียวจากไป?
ไม่นานก็กลับมาดีใจอีกครั้ง เมื่อเห็นความงามที่เข้ามาทดแทน

ภาพและคำโดย Preeyaporn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ?รอบตัว

ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ?
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น?
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้?

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง?
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน?โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ?
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก?
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย?
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น?
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง?หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?