Print

รูปชวนคิด - ฉบับที่ ๘๒

รูปชวนคิด

สิ่งละอัน พันละน้อย? ที่เราพบเห็นผ่านตากันจนเคยชินในทุกวันของชีวิต?
แท้จริง อาจจะมีบางมุม... ที่ชวนสะกิดใจ ให้เราได้ย้อนหันมาเห็นเหมือนกันว่า?
ธรรมะนั้น สอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน รอบ ๆ ตัว และใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง

ภาพหนึ่งพร้อมคำบรรยาย อาจเป็นหนึ่งในสื่อที่ดีที่สุด?
ในการสะท้อนข้อคิดมาสู่ใจผู้ชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

?

82_picture_1


กลิ่นกรุ่นอุ่นอุราแช่มช้อย??? แถลงถ้อยร้อยเรียงเพียงคำหวาน

อิงแอบแนบชิดจิตสราญ??? หนาวใดไม่สะท้านผ่านในทรวง

?

82_picture_2

พบพรากจากลาน่าใจหาย??? เป็นทุกข์ร้ายมิวางวายจนตายจาก

มีเพื่อหมดพบเพื่อลามาเพื่อพราก??? เจอเพื่อจากเกิดเพื่อตายคล้ายสิ่งเดียว

82_picture_3

?

ดำรงตนในความไม่ประมาท??? คำปราชญ์ท่านพร่ำสอนผู้ขลาดเขลา
เราเดินทางบนโลกนี้เพียงชั่วคราว??? แสวงหาสิ่งใดเล่าเหล่านักเดินทาง

โบยบินไกลร้อยโยชน์พันไมล์??? พบเห็นสิ่งอันหลากหลายมากมายแสน
ทั้งสรรพสิ่งผู้คนอันแร้นแค้น??? ทั้งขาดแคลนทั้งล้นเหลือไม่เอื้อใคร

นักเดินทางที่แท้ใครแน่หนอ??? คือผู้รอกาลเวลาล่วงผ่านพ้น
หรือคือผู้เรียนรู้ทุกคืนวัน??? มิปล่อยผ่านเวลาล่วงลวงชีวิน

เดินทางแม้มิได้เดินเลยสักก้าว??? เรียนรู้เข้าภายในจิตคิดตรองไตร่
แลหากก้าวล่วงไปแห่งหนใด??? น้อมจิตใคร่เคารพผู้พบพาน

ภาพและคำโดย @boxtree

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เห็นภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว
ที่แม้จะดูแสนธรรมดา แต่สะท้อนธรรมะให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจคุณ
อย่าเก็บภาพ และข้อความนั้นไว้เพียงลำพัง

ทีมงานขอเชิญชวนให้คุณส่งภาพและข้อคิดนั้น
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อร่วมทางไปพร้อม ๆ กับนิตยสารของเรา

โดยมีกติกามีดังนี้

1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง
2. ลักษณะของข้อความควรกระชับ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ
3. ไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก
4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และให้เครดิตที่มาของภาพด้วย
5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น
6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท

ส่งภาพ (โดยไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป) และคำบรรยายมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .