Print

ไดอารี่หมอดู - ฉบับที่ ๓๑๓

morpee ไดอารี่หมอดูประจำฉบับที่ ๓๑๓
หมอพีร์
พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สวัสดีทุกท่านที่อ่านไดอารี่หมอดูค่ะ

ช่วงนี้มีเหตุให้ได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินไปสองวัด
มีช่วยใส่ซองกันอีกหลายวัด ปลื้มบุญไปตามๆกันค่ะ
และมีอยู่สองเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเหตุทดสอบใจคือ
เจอคนที่มีปัญหาความคิดเห็นขัดแย้งกันแรงๆ คล้ายเป็นศัตรูกัน
ตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาบอกบุญให้ทำบุญจะร่วมทำบุญกับเขา
เพื่อทำลายใจที่ไม่ชอบ ให้คลายลง ก็ได้ทำสองรายพอดี

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีเหตุให้ต้องพบเจอบุคคลหลากหลายกลุ่ม
เจอเรื่องราวด้านดีบ้างด้านร้ายบ้าง พยายามไม่ก่อกรรมเพิ่ม
ให้มากที่สุดคือเมื่อเห็นแค่ใจไม่ชอบ จะไม่พยามหลุดใส่ทางคำพูด
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เขาทำความดีก็อนุโมทนาด้วยกับเขา
ในวันหนึ่งไม่ว่าภพนี้หรือภพหน้าบุญที่เขาสร้าง
จะนำพาให้ตัวเขามีจิตใจเป็นสัมมาทิฐิได้

เริ่มต้นการทำบุญแรกๆจะเป็นเพื่อให้ตัวเองมีความสุข
ให้ตัวเองพบกับความโชคดีมากกว่าความโชคร้าย
พอทำไปเรื่อยๆ แถมร่วมบุญกับศัตรูได้ ใจที่ทำบุญจะเปลี่ยนไป
ทำให้จิตใจสามารถให้อภัยศัตรูได้ง่าย จิตใจจะผูกพยาบาทน้อย
และหวังว่าวันหนึ่งศัตรูเรา เขาจะมีช่องทางที่พบกับธรรมะได้เอง
ความทุกข์ในจิตใจจะน้อยลงตามลำดับ

การคิดทำบุญเองนี่สำคัญมากและได้ผลมากจริงๆนะคะ
มีหลายคนเริ่มคิดทำบุญเองโดยไม่รอคนนั้นคนนี้ชวน
พอทำได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ช่างมีพลังน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
พยายามแนะนำให้คนรอบข้างตัวริเริ่มทำบุญเอง
สุดท้ายแต่ละคนมีจิตใจที่สามารถเป็นสุขได้จากตัวเอง
ไม่เรียกร้องให้คนนั้นคนนี้มารักตัวเอง มักจะเป็นผู้ให้ความรักคนอื่นได้ก่อน
คนรอบข้างหลายๆคนที่ทำได้บอกเป็นเสียงเดียวกัน
ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ การมีความสุขจากตัวเองมีความสุขเช่นนี้
หลังจากนั้นจะมีใจหันมารักษาศีลห้าได้เอง มีความเกรงกลัวต่อบาป
สนใจการศึกษาการฝึกวิปัสสนาขัดกิเลสต่อเนื่องได้
การทำแบบนี้ได้เหมือนเป็นการจุดเทียนให้ชีวิตตัวเอง
และสามารถเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่บุคคลที่ยังอยู่ในความมืดได้
สามารถต่อแสงสว่างให้คนอื่นได้อีก
ต้องเอาตัวเองมาทดลองทำบุญด้วยตัวเอง โดยไม่รอคนอื่นชวนดูนะคะ

เมื่อมีแสงสว่างด้วยตัวเองได้ จะทำให้เรามีสติปัญญาในการใช้ชีวิต
มีสติปัญญาในการทำมาหากินทางโลกได้ดี
เลือกคบกัลยาณมิตรให้ตัวเองได้
ซึ่งการเลือกคบคนนั้นสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก
บางคนเลือกคบคนไม่มีศีลเขาจะยุยงสงเสริมให้รู้สึกว่าการผิดศีลเป็นเรื่องธรรมดา
คบเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินชวนเที่ยว เห็นว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปทำกัน
คบเพื่อนเล่นการพนันเขาจะส่งเสริมให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าจิตใจไม่มีบุญหนุนนำไม่มีความสุขจากตัวเอง จะปฎิเสธการคบคนเหล่านี้ไม่ได้
จะทำตามคนเหล่านี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกัน
ถ้าไม่ทำตามๆกันจะรู้สึกไม่เข้าพวก ไม่ใช่แนวทางดียวกัน
จิตใจที่เป็นสุขจากตัวเองได้ จะไม่ทำอะไรเพื่อเอาใจให้คนนั้นคนนี้มารักเรา
จะทำด้วยเหตุผลที่ควรจะทำ ถ้าเจอเส้นทางไม่ดีแนวทางไม่ดีจะปฎิเสธปลีกตัวออกมาได้เอง

********************************************************
ติดต่อดูดวงกับหมอพีร์ได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๙๖-๔๒๔-๙๕๑๙ และ ๐๙๕-๙๙๑-๖๔๖๙