Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๘๓

dungtrin_editor_coverอารมณ์เหงาเจ้าปัญหา

dungtrin_new2

ความเหงาจะทำให้คิดถึงคนรักที่ไม่มีตัวตน
ความสุขจะทำให้คิดถึงตัวตนของคนตรงหน้าด้วยความรัก

ปัญหาของคนยุคนี้ซับซ้อน
แม้มีคู่ครองแล้ว แต่หลายครั้งเกิดอารมณ์รู้สึกคล้ายยังเป็นโสด
และอารมณ์ชนิดนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะ ‘ยังไม่พอใจ’
ก็เป็นเพราะ ‘ยังรู้สึกเหงาอยู่’

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะไม่ก่อให้เกิดความเหงา
และไม่ก่อให้เกิดจินตนาการหาใครอื่น
ส่วนการอยู่ร่วมกันด้วยความไม่เข้าใจ
จะค่อยๆสร้างช่องว่างระหว่างกันให้ความเหงาเข้ามาเติมเต็ม
และเมื่อเต็มจนล้นก็ก่อให้เกิดแรงผลักดันอยากมีใครสักคน
ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
บางทีเห็นพระเอกนางเอกในละคร ก็อาจทึกทักว่าประมาณนั้นแหละ

แท้จริงแล้วรากเหง้าของความเหงา
ไม่ได้เกิดจากคนอื่นที่ทำให้เราขาดความสุข
แต่เกิดจากเราเองที่ ‘ทำให้คนอื่นมีความสุข’ ไม่เป็น
และการวัดว่าใครทำให้คนอื่นมีความสุขได้จริงแค่ไหน
ก็ต้องวัดจากคนใกล้ตัว ไม่ใช่ไกลตัว
ต้องวัดจากคนในบ้าน ไม่ใช่นอกบ้าน

หากทำให้คนใกล้ตัวมีความสุขไม่เป็น
ต่อให้ได้ชายหญิงในจินตนาการมาอยู่ในชีวิต
ก็มีแต่นับถอยหลังรอวันสลายจินตนาการ
เพราะในโลกความจริง
ความสุขไม่ได้วิ่งมาหาเราและรักที่จะอยู่กับเราโดยไม่มีเหตุผล
ความสุขต้องสร้างขึ้นจากหัวใจที่พร้อมยิ้ม พร้อมให้ก่อน
และพร้อมยอมรับความจริง
ไม่คาดหวังอะไรเกินพอดี ทั้งกับคนในบ้านและนอกบ้านครับ

ดังตฤณ
ตุลาคม ๕๖