Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๗๗

dungtrin_editor_cover

 facebook01

เนื้อหาส่วนหนึ่งของ ‘เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน’ ฉบับดั้งเดิม
กล่าวถึงการส่งญาติไปดี ตามแบบที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้
แต่ด้วยขอบเขตอันจำกัดของเนื้อหาในฉบับดั้งเดิม
ไม่เอื้อให้ลงรายละเอียดได้มากนัก
เพราะหากจะตอบโจทย์ทั้งหมดให้ ‘หายสงสัย’
ก็ต้องใช้ความหนาของหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยเฉพาะ

ขอบเขตของ ‘เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน’ ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์
ถือเป็นการต่อยอดจากส่วนของการส่งญาติไปดี
โดยได้นำเอาเรื่องราวการจากไปของคุณแม่ผมเองมาเป็นบทตั้ง
จากนั้นจึงกล่าวถึงหลักฐานของการมีอยู่จริงของชีวิตหลังความตาย
ทั้งในปัจจุบันที่คนจำนวนมากประจักษ์
และทั้งในอดีตที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเปรต
อันเป็นต้นเหตุให้บัญญัติพระวินัยสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้
ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือนิทานปรัมปรามาแต่ไหน

facebook02

ถัดจากนั้นจึงเป็นความเข้าใจในหลักธรรมขั้นสูง
ว่าด้วยเหตุผลของการที่พวกเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิด
ทำไมเกิดมาแล้วต้องดับไป ทำไมไม่อยู่ไปเลย หรือหายไปเลย
ตรงนี้ผมนำ ‘ปฏิจจสมุปบาท’ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอานนท์
มาทำเป็นคำอธิบายประกอบรูปภาพ
ที่เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะคิดได้

จากนั้นจึงถึงสาระสำคัญ
อันเป็นหนึ่งในคำถามที่คนส่วนใหญ่ไถ่ถามผมกันมากที่สุด
ตลอดช่วงระยะเวลาสิบปีที่รู้จัก ‘เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน’ กัน
นั่นคือ ทำอย่างไรจะแน่ใจว่าส่งญาติขึ้นฟ้าได้จริง

ผมขึ้นคำโปรยนำบทว่า
"ไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
ในขณะที่กำลังจะตาย..."
และนั่นก็เป็นทุนของญาติ เป็นพื้นยืนของคุณ
ที่อาศัยใช้เป็นบันไดขั้นแรก
ในการช่วยเตรียมจิตญาติให้พร้อมไปดี
ซึ่งถ้าทำได้จริง ผลก็จะย้อนกลับมาให้ผลกับคุณเองด้วย
เช่น หากจะต้องจับพลัดจับผลู ขาดใจไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
บุญที่เคยส่งคนอื่นไว้ ก็จะหวนมาช่วยประคับประคองจิตให้สว่าง
นึกออกว่าเคยทำบุญทำกุศลไว้ในระหว่างมีชีวิตอย่างไรบ้าง
กับทั้งมีความรู้สึกปลอดโปร่งมากพอ
ที่จะเลิกห่วงใย เลิกอาลัยพันธะทั้งหลายเบื้องหลังโดยง่าย

ในการนำความรู้ไปใช้จริง
ถือเป็นสาระสำคัญไม่แพ้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน
ชาวพุทธส่วนใหญ่แม้รู้หลักการว่าควรทำให้ญาติสบายใจ
ควรทำให้ญาตินึกถึงพระ นึกถึงบุญกุศล
แต่พอลงสนามจริงก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูก
เพราะไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรให้เหมาะกับนิสัยของญาติตน
ผมได้สร้างตัวอย่างบทสนทนามาไว้ให้เป็นแนวทางหลายๆบท
เหมือนละครสั้นที่มีบุคคลจริง พูดได้อย่างนั้นจริงๆมาให้ดู
ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดแนวคิดไปประยุกต์ได้
ตามสถานการณ์เฉพาะกรณีของคุณเอง

นอกจากนั้น หลังจากญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักจากไป
สิ่งที่ยังคงคาใจคนข้างหลัง เห็นจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
ความอยากรู้อยากเห็นว่าผู้จากไป ไปอยู่ที่ไหน
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพียงใด
คนข้างหลังอุทิศส่วนกุศลไปจะได้รับหรือไม่
อันนี้ก็มีวิธีรู้ได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ปราศจากอภิญญา
ขอเงื่อนไขเพียงแค่ว่า ต้องศึกษาและฝึกหัดกัน
ก่อนที่ญาติจะจากไป ไม่ใช่จากไปแล้วค่อยมาฝึก
อันนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นหลักฐานประกันให้เกิดความมั่นใจได้

เสร็จจากส่วนของการส่งญาติขึ้นฟ้า
ยังมีความรู้สำคัญของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง
ซึ่งคนส่วนใหญ่อยากทราบ คือ จะรู้ได้อย่างไรว่า
ตัวเองตายเดี๋ยวนี้แล้วจะต้องไปอยู่ที่ไหน
อันนี้ผมก็ได้นำหลักการฝึกสร้างอนาคตังสญาณ
ที่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกมาแจกแจง
ด้วยอุบายวิธีที่อย่างน้อยทำให้หายสงสัยว่าผู้รู้เขารู้กันได้อย่างไร
พร้อมทั้งยกเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้า
สอนตาทิพย์แก่พระอนุรุทธมาแสดงอย่างละเอียดด้วย

facebook03

และไม่ว่าจะฝึกดูอดีตและอนาคตสำเร็จหรือล้มเหลว
ในตอนท้ายหนังสือ ก็ให้หลักวิธีตัดสินตนเอง
จากกรรมที่ทำเป็นอาจิณ
เมื่อส่องสำรวจเข้ามารู้จักโครงสร้างกรรมในปัจจุบัน
และดู ‘เฉลยข้อสอบ’ ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้
อย่างน้อยย่อมกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก
ส่องสำรวจเข้ามาในจิตวิญญาณอันเป็นปัจจุบันของตนเอง
ซึ่งหลายคนน่าจะเกิดประสบการณ์สัมผัสวิญญาณตนเอง
ทั้งยังลืมตาอ่านหนังสือได้บ้าง

ปกติคนเราจะรู้สึกถึงแต่วัตถุรอบตัวอันเป็นรูปธรรม
จึงโน้มเอียงจะเชื่อตาใสว่าเกิดหนเดียว ตายหนเดียวแบบโต๊ะตู้
และพอตายแล้วก็สาบสูญไปพร้อมกับขี้เถ้าที่เห็นด้วยตาเปล่า
ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปนั้น ถ้าจะรู้สึกถึงนามธรรมบ้าง
ก็แค่รู้สึกถึงความอยากได้โน่นอยากได้นี่
แล้วก็รู้สึกถึงอัตตาตัวตน มีตนอยู่แน่ๆในโลกนี้

ต่อเมื่อได้อ่าน ได้ฟังอะไรที่เน้นให้รู้สึกถึงจิตวิญญาณตัวเอง
ก็อาจเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เห็นทุกอย่างต่างไป
สุดท้ายเมื่อเห็นตนเองเป็นเพียงวิญญาณที่ติดอยู่ในภูมิๆหนึ่ง
และมีอันจะต้องเปลี่ยนไป เคลื่อนไปสู่ภูมิอันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณอื่น
ตามแรงส่งของกรรมที่ทำไว้
ก็ย่อมเกิดแรงบันดาลใจที่จะสละเหตุแห่งการเร่ร่อนไปตามกรรมเสียได้

สรุปคือ หลังจากอ่านและฝึกทำตามในรูปแบบที่ไม่ยากนัก
คุณจะไม่ต้องถามใครว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือของหลอก
เพราะอะไรก็ตามที่ปรากฏชัดประจักษ์ใจ
ทำลายความสงสัยว่า ‘รู้ได้อย่างไร’ ไปเสียสิ้น

ในช่วงแรก ฉบับ ‘เกิดใหม่ในสวรรค์’ นี้
จะมีจำหน่ายเฉพาะที่บุ๊คสไมล์ และ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศก่อน
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกไปที่ร้านหรืออยู่ต่างประเทศ
สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากเว็บของบุ๊คสไมล์ครับ
http://bit.ly/14bCXXk

ดังตฤณ
กรกฎาคม ๕๖