Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๖๘

dungtrin_editor_coverทำงานอย่างนักเจริญสติได้อย่างไร?

dungtrin_new2

อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะเก่งงาน
อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จในงาน
อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีบารมีพอได้เป็นเจ้าของงาน

ตั้งโจทย์เสียใหม่ว่า ทำอย่างไรจะสนุกกับงาน
หากได้คำตอบข้อนี้ จะเท่ากับคุณได้คำตอบของโจทย์ ๓ ข้อแรกไปด้วย

อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีความสุขกับงานมากขึ้น
อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีสติอยู่กับงานดีขึ้น
อย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานสูงขึ้น

ตั้งโจทย์เสียใหม่ว่า ทำอย่างไรจะให้งานเป็นเครื่องฝึกสมาธิ
หากได้คำตอบข้อนี้ จะเท่ากับคุณได้คำตอบของโจทย์ ๓ ข้อแรกไปด้วย

นักฟุ้งซ่านตั้งเป้าเอารางวัลข้างนอก เขาอาจได้รางวัลข้างนอก แต่ทั้งชีวิตอาจไม่รู้จัก ไม่ได้รับรางวัลจากตัวเอง
นักสมาธิตั้งเป้าเอารางวัลข้างใน เขามักได้รางวัลข้างนอกด้วย และทั้งชีวิตก็เหมือนตกรางวัลให้ตัวเองทุกวันด้วย
ตั้งเป้าเอารางวัลเป็นจิตอย่างเดียว เหมือนตั้งเป้าเอารางวัลทั้งหมดจากชีวิต!

ดังตฤณ
มีนาคม ๕๖