Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๖๓

dungtrin_editor_coverสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

dungtrin_new2

มีคนบางคนไม่ได้รู้สึกเฉยๆเล่นๆกับคำว่าสวัสดีปีใหม่
เพราะเขาคิดจะทำอะไรใหม่ๆอยู่จริงๆ!

ข้างต้นเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมา
ขณะได้ยินเจ้าของร้านอาหารทักทายลูกค้าในเช้านี้
ตามเวลาที่เขียน จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว อยู่
ผมได้ยินการทักทาย "สวัสดีปีใหม่" ด้วยความรู้สึกสดใหม่
มีความเป็นมิตร ระหว่างคนคุ้ยเคยกันแล้วรู้สึกดี
แต่เป็นความรู้สึกดีที่มีอายุสั้น
พอผ่านไปแล้ว ไม่นานท่าทางต่างคนต่างก็คงลืมทั้งคู่

ความรู้สึกสดใหม่จากการทักทายตามธรรมเนียม
คงไม่อาจสู้ความรู้สึกสดใหม่จากการเห็นล่วงหน้า
ว่าชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยนแปลง
ด้วยความตั้งใจที่จะให้มันดีขึ้น เข้าที่เข้าทางมากขึ้น
ตลอดปี ๒๕๕๕ ผมเตรียมเพื่อการทำงานที่ต่างไปมาตลอด
และถึงวันนี้ก็น่าจะใกล้ได้ฤกษ์ลงมือจริงเสียที

เช้านี้ ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้
ผมจึงมีความรู้สึกดีๆให้กับปีใหม่ ๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง
ไม่วูบมาวาบไปเหมือนความรู้สึกดีๆ
ที่ได้ทักทายกันในวันสดชื่น เริ่มต้นปีใหม่ที่ผ่านๆมาครับ

ดังตฤณ
มกราคม ๕๖