Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๕๕

dungtrin_editor_cover dungtrin_editor_coverบททดสอบ

dungtrin_new2

หากถูกทดสอบจงดีใจ
เพราะถ้าเป็นตม
ก็คงไม่มีใครอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือเก๊
จะมีก็แต่คนอยากพิสูจน์ว่าเพชรแท้หรือเทียม

ธรรมดาเมื่อคนรอบข้างทราบว่าคุณสนใจธรรมะ
ก็มักเกิดอาการขวาง หรือนึกหมั่นไส้
โดยเฉพาะถ้าเคยรู้ไส้รู้พุงกันมาก่อน
เคยเห็นคุณอาละวาดหรือโลภมากมานาน

และเมื่อเกิดความรู้สึกอันเป็นลบเยี่ยงคนเคยคุ้น
ก็มักตามมาด้วยการแกล้งลองใจ
บางทีก็เพื่อพิสูจน์ใจเล่น
แต่บางทีก็ทนยอมรับไม่ได้ว่าคุณดีแล้ว
ร่ำๆจะทิ้งเขาหรือเธอไปอยู่ในโลกสีขาวแล้ว
อยากเห็นอาการตบะแตกของคุณ
เห็นคุณทนไม่ไหวต้องหน้าดำหน้าแดงเหมือนเคย
หรืออย่างน้อยก็ได้เห็นคุณพูดผิดคิดพลาดเสียบ้าง
ดูแล้วสนุกดี

อันที่จริงโลกรอบตัวในแต่ละวัน
ก็เต็มไปด้วยแบบทดสอบอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแต่ละแบบทดสอบ
เป็นเครื่องวัดอะไรในตนเอง
ยิ่งผ่านแบบทดสอบยาก
ก็หมายถึงความเป็นของจริงชัดขึ้นเท่านั้น
อย่ารังเกียจแบบทดสอบ
ไม่ว่าจะมาเองตามธรรมชาติ
หรือมาด้วยธรรมดากิเลสของคนใกล้ตัว
ถ้าต้อนรับทุกแบบทดสอบ
ด้วยมุมมองว่ามันคือแบบทดสอบ
คุณจะรู้สึกถึงความมีสติ
พอผ่านได้ก็เหมือนเดินตรงดิ่งไปรับรางวัล
อันเป็นความรู้สึกว่าตัวเราคือของจริง
มีธรรมะอยู่ในเราจริงนั่นแหละครับ

ดังตฤณ
กันยายน ๕๕