Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๗๘

วันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับละครกรรมพยากรณ์จะแจ้งให้ทราบครับ 
เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยทั้งหมดที่ผ่านมา 
และจะได้ไม่ทำให้หลายๆท่านเข้าใจผิด 
ไปสอบถามผู้ที่อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้อง 
หรือไม่มีส่วนรู้เห็นความคืบหน้าใดๆกับละครกรรมพยากรณ์ 
ผมขออนุญาตเขียนในลักษณะคำถามอันเป็นข้อสงสัย 
กับคำตอบอันเป็นการชี้แจงดังนี้ 

ข้อสงสัย - วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มีความเกี่ยวข้องอย่างไร?
คำชี้แจง - ขอให้เข้าใจว่าพระในวัดพระราม ๙ 
แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ริเริ่มและมีส่วนร่วม 
กับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องรู้เห็นใดๆกับละครกรรมพยากรณ์ 

พระส่วนหนึ่ง ตลอดจนกรรมการวัด 
ที่มีหน้าที่ดูแลจัดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
ได้มีดำริจะทำละครธรรมะ 
เมื่อมีการประชุมกันระหว่างผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ก็เห็นควรว่าน่าจะนำนวนิยายกรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม ของผม 
มาสร้างเป็นละครป้อนให้กับช่องไทยทีวี 
ซึ่งเป็นช่องที่รองรับสื่อสร้างสรรค์โดยตรง 
ครั้งนั้นมีการเชิญผมเข้าไปที่วัดเพื่อขอซื้อบทประพันธ์ 
และเมื่อผมทราบโดยคำบอกกล่าวจากกรรมการวัด 
ว่ามูลนิธิวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนเรื่องทุนสร้าง 
ผมก็ยกบทประพันธ์ให้ทันทีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 

ข้อสงสัย - ไทยทีวี มีความเกี่ยวข้องอย่างไร?
คำชี้แจง - รอง ผอ. ของไทยทีวีในช่วงนั้น 
รู้จักกันกับทางวัดพระราม ๙ และพร้อมจะให้การสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ 
ผมทราบในภายหลังว่าเงินทุนที่แท้จริงมาจากไทยทีวี 
ไม่ใช่มูลนิธิของวัดอย่างที่สื่อสารกันเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่แรก 
กล่าวโดยสรุปคือถ้าไม่มีรอง ผอ. ไทยทีวีท่านนี้ 
ก็จะไม่มีเงินทุนที่จัดทำละครจากแหล่งอื่นใดเลย 

รอง ผอ. ของไทยทีวีท่านนี้ มีส่วนผลักดันและให้ความมั่นใจในทุกทาง 
ผมเคยพบท่านในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระราม ๙ 
ท่านรองและพระผู้ดูแลผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
ขอให้มีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นมาโดยเร็ว 
ตลอดจนสร้างละครออกมาให้เสร็จเร็วที่สุด 
เนื่องจากท่านรองได้เวลา กับทั้งเงินทุนไว้ในมือแน่นอน 
แต่จำเป็นต้องเร่งรัด เพื่อไม่ให้หลุดมือไปเสียก่อน 
ซึ่งทุกฝ่ายก็โอเคตามกันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้าง 

ข้อสงสัย - คุณดังตฤณ มีความเกี่ยวข้องอย่างไร?
คำชี้แจง - ผมเห็นว่าทุกอย่างเริ่มด้วยความสว่าง 
ท่านรอง ผอ. เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งในแวดวงสื่อสารมวลชน 
ผมไม่คลางแคลงใจในเจตนาอันประเสริฐของท่าน 
กับทั้งอยากส่งเสริมกิจกรรมของทางวัดพระราม ๙ 
จึงตกลงมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ 
ทั้งในด้านของการขอให้น้องคนหนึ่ง ช่วยเชิญนักข่าวมามากมาย 
กับทั้งเขียนบท บ.ก. นิตยสารธรรมะใกล้ตัวให้ท่านทั้งหลายทราบ 

นอกจากนั้น ยังได้ทำตามคำขอของทางวัด 
ในเรื่องของการช่วยทีมงานคัดเลือกนักแสดง 
แต่ต่อมาก็ได้ทราบว่าต้องช่วยประสานงาน 
หาทีมงานผลิตที่มีใจเป็นธรรมะมาให้ด้วย 
ซึ่งผมก็ยินดี เนื่องจากรู้จักทั้งคนที่จะเป็นผู้กำกับ 
และทั้งคนที่จะมาช่วยทำดนตรีประกอบละครให้ 
ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ยินดีรับมาช่วยทันที  
แบบตั้งใจจะไม่คิดสักสตางค์เช่นเดียวกับผม 
คงมีแต่ทีมงานโปรดักชั่น ซึ่งต่อให้ใจบุญอย่างไร 
ก็คงไม่รับเงินไม่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำสูงมาก 

สรุปคือพระในวัดพระราม ๙ ส่วนหนึ่งมีไอเดียริเริ่ม 
ช่องไทยทีวีพร้อมจะออกทุนให้ 
และผมช่วยเรื่องบทประพันธ์ตลอดจนประสานงานต่างๆ 
บทบาทของแต่ละฝ่ายอาจไม่ชัดเจนในช่วงต้น 
ทว่าชัดเจนในกุศลเจตนาเสมอกันหมด 

ข้อสงสัย - เหตุใดจึงไม่แจ้งความคืบหน้าคืบหลังกันบ้าง?
คำชี้แจง - จริงๆวันนี้ก็ยังไม่ควรแจ้งครับ 
แต่ทราบว่ามีหลายท่านโทร.ถามไทยทีวี 
และอีกหลายท่านก็ไปกราบถามพระในวัดพระราม ๙ 
ผมจึงจำเป็นต้องมาแถลงไข ณ ที่นี้ก่อน 
ทั้งที่อยากรอให้อะไรๆแน่นอนชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ 

สิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้น 
นั่นคือหลังจากงานแถลงข่าวไม่นาน 
ท่านรอง ผอ. ไทยทีวี 
จำเป็นต้องออกจากช่องไปแบบปุบปับกะทันหัน 
ชนิดที่แม้แต่ทางวัดพระราม ๙ และผมเองก็ไม่ทราบเรื่อง 
กล่าวโดยรวบรัดก็คือผู้ที่ผลักดันและประสานงานมาตลอด 
ท่านไม่อยู่ตรงนั้นเสียแล้ว 
ผลคือต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่กับกรรมการที่ไม่เคยคุยกัน 
ตลอดจนผู้ตัดสินใจด้านงบประมาณคนใหม่ 
ซึ่งไม่ได้รู้เห็นกับอดีตรอง ผอ. มาก่อน 
กับทั้งทีมงานใหม่ของไทยทีวีหลังพ้นยุคท่านรอง ผอ. เดิม 
ก็มีภาระรับผิดชอบกันล้นมือกับโปรเจ็กต์ต่างๆที่คั่งค้าง 
จึงเหมือนกับว่าการติดต่อขาดหายไปช่วงหนึ่ง 

ภายหลังไทยทีวีได้ต่อสายถึงผม 
แล้วก็คุยกันด้วยความเข้าใจเป็นอันดี 
นั่นคือคณะกรรมการชุดใหม่ไม่เห็นด้วยกับบทที่ส่งไป 
เพราะขัดกันกับนโยบายละครของช่อง 
อยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ 
ซึ่งผมเห็นว่าการปรับปรุงใหม่ดังกล่าว 
หมายถึงการรื้อเรื่องทั้งเรื่องทิ้ง 
ไม่ใช่แก้นิดๆหน่อยๆอย่างที่คณะกรรมการเข้าใจ 
เพราะแก้จุดหนึ่งหมายถึงกระทบไปที่จุดอื่นๆ 
จะไม่ใช่เรื่องเดิมที่แฟนกรรมพยากรณ์รู้จักอย่างแน่นอน 

และที่สำคัญกว่านั้นคืองบประมาณการจัดสร้าง 
ไม่อาจเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับอดีตรอง ผอ. ได้ 
ตรงนี้แม้ผมจะยอมรับ แต่ทางฝ่ายผลิตคงไม่ไหวแน่ 
เพราะแค่ค่าตัวดาราก็ไม่เหลือแล้ว 
ผมเห็นว่าเป็นไปได้ยากที่จะเพิ่มงบ 
แล้วก็คงต้องเจรจาแก้บทกันอีกหลายรอบ 
เนื่องจากเหมือนไปเปลี่ยนเรื่องมาจากราก 
แถมแว่วๆว่าจาก ๑๒ ตอนอาจหั่นเหลือไม่ถึง ๑๐ ตอนอีก 
ผมกับทีมงานเลยมองไม่เห็นความเป็นไปได้ใดๆ 
ในการประสานกับทีมใหม่ที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาแต่แรก 
และนี่เป็นความเข้าใจบนพื้นฐานของความเห็นใจ 
เพราะไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบใดๆของทีมใหม่เลย 
กรอบของนโยบายมีมาก่อน 
ไม่ใช่วิสัยที่จะมีใครหน้าใหม่เข้าไปขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อสงสัย - รอดูละครอยู่อย่างใจจดใจจ่อ สรุปแล้วจะอย่างไรต่อไป?
คำชี้แจง - ช่วงที่ผ่านมาผมวิ่งไปคุยกับหลายคน 
เนื่องจากถือเป็นภาระรับผิดชอบของผมไปโดยปริยาย 
งานนี้หากจะหาคนรับผิดชอบคงไม่มีใครเกินผม 
ที่ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 

ประโยชน์อันเกิดจากการได้พูดคุยกับหลายคนมากขึ้น 
ก็ทำให้หูตากว้างขวางขึ้น  
เข้าใจลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมามากขึ้น 
เข้าใจความเป็นจริงในโลกของจอแก้วมากขึ้น 
ทุกฝ่ายอยากยื่นมือมาช่วยเหลือกันหมด 
ผมอยากแสดงความซาบซึ้งใจไว้ ณ ที่นี้ 
แต่ก็ไม่ได้มีความผิดหรือความบกพร่องของใคร 
ที่ทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้ 

และดังที่กล่าวแล้วว่าหากจะหาคนรับผิดชอบจากภาพรวมทั้งหมด 
ก็คงต้องเป็นที่ผมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
โดยไม่รอให้ทุกอย่างนิ่งจริงๆเสียก่อนครับ 
ก้าวต่อๆไปผมต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 
แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต้องแจ้งให้ทราบครับว่า 
อย่าไปรบกวนสอบถามพระที่วัดหรือเจ้าหน้าที่ไทยทีวีอีกเลย 
เพราะพวกท่านเหล่านั้นคงให้คำตอบใดๆไม่ได้ 

คนมักนึกว่าผมอยากให้นิยายของตนเองแจ้งเกิดเป็นละคร 
แต่ความจริงคือผมพูดหลายครั้ง ทั้งทางนี้และทางอื่นๆ 
ว่าผมพอใจในแบบที่กรรมพยากรณ์เป็นตัวหนังสืออยู่แล้ว 
เพราะมันทำหน้าที่ที่ผมต้องการ คือชวนคนรุ่นใหม่มาสนใจศาสนา 
แม้จะไม่เป็นวงกว้างนัก ก็ได้สักวงเล็กๆยังดี 
ทุกครั้งที่มีการติดต่อพูดคุยกันเรื่องทำเป็นละคร 
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาคุยกับผู้จัดค่ายต่างๆเกือบสิบเจ้าเห็นจะได้ 
ผมเห็นน้ำใสใจจริงและความปรารถนาดีของทุกๆคน 
จนบางทีรู้สึกว่าตัวเองเนือยเกินไป 
ทุกฝ่ายอยากผลักดัน แต่ผมกลับอยากเก็บไว้ในรูปหนังสือเงียบๆ 
ครั้งนี้จึงออกมาช่วยทุกๆฝ่ายเต็มที่บ้าง 

ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยความรู้สึกผิดจริงๆ _/\_ 
แต่ก็กำลังพยายามผลักดันอะไรๆให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ควรเกิดอยู่นะครับ 
ยังไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์ว่างใดๆทั้งนั้น 
เพียงแต่ต่อไปจะแจ้งอะไรให้ท่านทราบ 
ก็หมายความว่าทุกอย่างเรียบร้อยเกิน ๘๐% แล้ว 

ดังตฤณ 
ตุลาคม ๕๒

• • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • •  • • • • • •

เรื่องน่าสนใจประจำฉบับ

ความสุขในโลกนั้น  หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเปรียบไว้ว่า  
"เหมือนความสุขของคนที่เปียแชร์ได้"
ท่านเปรียบเทียบเช่นนี้ มีความหมายอย่างไร 
พบคำตอบได้ที่คอลัมน์ "ธรรมะจากพระผู้รู้" ค่ะ (-/\-)

คอลัมน์ "พาเที่ยวเอี่ยวธรรม"
ตาม "คุณ kolf" และ "คุณกลางวัน"
ไปชมบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลการ์ตูนคุณธรรม  
ที่จัดขึ้น ณ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ 
ในตอน "พาเที่ยวงานนิทรรศการการ์ตูนคุณธรรม" ค่ะ

ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนช่างคิด 
พลาดไม่ได้กับคอลัมน์  "สัพเพเหระธรรม" นะคะ 
ฉบับนี้ พบเรื่องจริงจากบันทึกส่วนตัวของ "คุณกล่องไม้" 
ในตอน "อย่าคิดมาก" ค่ะ ^_^

คอลัมน์ "รูปชวนคิด" ฉบับนี้ 
ทั้งได้ยิ้มและได้คิด กับภาพน่ารักของสัตว์เลี้ยงสี่ขาที่เราคุ้นเคย 
พร้อมคำบรรยายน่าคิดจาก "คุณดังตฤณ" ค่ะ

• • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • •  • • • • • •

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บางแค) 
  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา
  จากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  (-/\-) 
  ในหัวข้อ "ทางพ้นทุกข์ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"
  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
  ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
  โทรสำรองที่นั่งได้ที่ ๐๒ – ๔๕๕ - ๒๕๒๕ ค่ะ  
  ท่านที่จะนำรถส่วนตัวมา ขอให้จอดรถที่ฟิวเจอร์ปาร์ค บางแค  
  เยื้องซอยเพชรเกษม ๕๔ นะคะ 
  ทางยุวพุทธฯ จะจัดรถสองแถวบริการรับส่งให้ฟรี 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ ^_^ 
  http://larndham.net/index.php?showtopic=36101&st=0
 • คุณดังตฤณจะไปบรรยายในงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ
  ฉลองครบรอบ ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
  ในหัวข้อ "พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่"
  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
  ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ค่ะ

 

• • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

พบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่
http://www.dlitemag.com นะคะ 
สวัสดีค่ะ (^_^)