Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๖๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งจิตไว้ให้ถูก


   editor360

 

ถ้ารู้ไปหมดแต่แรก

ฉลาดไปทุกเรื่องแต่ต้น

คนเราคงไม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก

ทุกคนคงรู้ช่องทางรวยกันทั้งโลก

 

ถ้ารู้ว่าพูดอะไรไปแต่ละคำ

ทำอะไรไปแต่ละอย่าง

คือการสะสมกรรมแบกใส่หลัง

คงไม่มีใครพลั้งพลาด

คว้าปีศาจมาใส่ตัวกัน

 

ในทานสูตร

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ถ้าสัตว์ทั้งหลาย

รู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนที่เรารู้

ก็คงไม่มีใครบริโภคอาหารเอง

ก่อนที่จะแจกอาหารแก่ใครๆ

 

แต่เพราะเราๆท่านๆ

ไม่ได้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้

นอกจากจะไม่แจกก่อน

ยังช่วงชิงเอาอะไรๆมาให้ได้ก่อนใคร

ได้มาก็นึกว่าเก่ง นึกว่าเหนือชั้น

นึกว่าเป็นสัญญาณบอกความได้ดิบได้ดี

 

เฉพาะชีวิตนี้

พวกเราต่างทำผิดมากมาย

ตอนทำ ไม่มีใครรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป

ต่อเมื่อจิตเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน

จากเด็กเป็นผู้ใหญ่

จากผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดี

จากคนใจดีที่ไม่ค่อยรู้อะไร

เป็นคนใจดีที่รู้รอบ

จึงค่อยย้อนกลับไปมองเห็นว่า

เคยพลาดตรงไหน เคยผิดมาแล้วอย่างไร

เห็นแล้วได้แต่รู้สึกว่า

ไม่น่าเลย ละอายเหลือเกิน

หรือเห็นแล้วทราบชัดว่า

จะกลับไปแก้ไข ซ่อมแซม ฟื้นฟูกันท่าใด

 

พุทธศาสนาสอนให้มี จิตถูก

โดยตั้งทิศไว้ทางตะวันออก

ทางที่พระอาทิตย์ขึ้น

ทางที่จิตจะส่องแสงได้ดุจดวงอาทิตย์เสียเอง

 

ท่านให้สำรวจเข้ามาว่า

จิตเรามีแต่อึดอัดคับแคบ

อยู่กับการเอาเข้าตัวหรือเปล่า

ถ้าใช่ แปลว่าจิตผิด พร้อมจะเห็นผิด

พร้อมจะก่อบาปด้วยการเอาเปรียบใครต่อใคร

แล้วนึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูก

 

ท่านให้สำรวจเข้ามาว่า

จิตเรามีความเดือดร้อน

ดิ้นรนเป็นทุกข์เพียงใด

ถ้าดิ้นไม่หยุด แปลว่าจิตผิด พร้อมจะตัดสินใจผิด

คิดสร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เลิก

 

ด้วยการสำรวจตนเอง

รู้ด้วยตัวเองว่า

เรากำลังตั้งจิตไว้ผิดอย่างไร

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทาน

การรักษาศีล และการเจริญสติ

จะกลายเป็นวิชาความรู้ที่มีค่า

มีราคาสูงสุดขึ้นมาทันที

 

เพราะวันหนึ่งเมื่อจิตถูก

สิ่งที่ผิดจะถูกคัดแยกออกไปเอง

เหลือไว้แต่สิ่งถูกสิ่งชอบ

เสมอกันกับจิตที่เจริญแล้ว

นั่นแหละ! วันที่คุณจะไม่ต้องรู้สึกผิด

หรือสำนึกผิดกับวันเวลาแห่งความไม่รู้อีกเลย!

 

ดังตฤณ

กันยายน ๖๓