Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๕๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

โรคมุสามหาศาล

   editor358

 

ปัญหาโควิด

เป็นเรื่องแก้ได้

เมื่อประชาชนร่วมมือกันป้องกัน

เมื่อวัคซีนผลิตพอสำหรับคนทั้งโลก

 

ปัญหาเศรษฐกิจ

เป็นเรื่องชั่วคราว

เหมือนลูกคลื่น

ที่มีขึ้นมีลง

เป็นอย่างนี้มาช้านานทั่วทุกมุมโลก

 

ปัญหาโลกร้อน

เป็นเรื่องพอถูไถ

ถ้าธรรมชาติยังไม่กะเอาถึงตาย

ก็จะมีหย่อมพื้นที่อยู่รอด

ให้เหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้บ้าง

 

ปัญหาของมนุษย์

แม้ใหญ่โต

ก็ไม่ใช่ปัญหาสุดท้าย

ที่จะทำให้คนเราอยู่กันไม่ได้

 

แต่ปัญหาที่ดูเหมือนเล็ก

ปัญหาที่ดูเหมือนแพร่ระบาดหนัก

เห็นเกลื่อนจนคนนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา

บางทีจะกลายเป็นทิศทางไปสู่จุดจบที่แท้จริงได้

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เมื่อโกหกทั้งรู้ว่าไม่จริง

จนชำนาญ จนด้านชา

ก็ไม่มีความชั่วอันใดที่จะทำไม่ได้

 

ยุคเรามีแหล่งเพาะพันธุ์

และแพร่ระบาดโรคมุสามหาศาล

นึกถึงคนดังในโซเชียลเถอะ

คนเหล่านี้มีผู้พร้อมจะเอาตามมากมาย

และคนเหล่านี้ วันดีคืนดีก็หลุดออกมาเองว่า

ที่ผ่านมาโกหกคำโตมาตลอด

แถมผู้ติดตามก็เห็นใจ หรืออยากเข้าข้าง

 

การเข้าข้างคนผิด

เห็นการโกหกเป็นเรื่องธรรมดา

ย่อมรับเชื้อโกหกเข้าสู่หัวใจ

และพร้อมจะแพร่ออกมาทางปากตัวเอง

 

ปัญหา ทุกคนโกหกหมด

พอเลยจุดหนึ่งไปแล้ว

จะเป็นเรื่องร้ายเรื้อรัง

ที่ทำให้คนชิงชังกันและกันอย่างแท้จริง

ไม่มีใครเชื่อใคร ไม่มีใครมองใครดี

เอากลับคืนสู่สภาพจิตใจปกติที่ละอายบาปได้ยาก

นั่นแหละ! ที่จะทำให้โลกอยู่ไม่ได้กันจริงๆ!

 

ดังตฤณ

สิงหาคม ๖๓