Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๕๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำวันนี้ให้ดี

  editor350

ตัวตนวันนี้

ควรทำวันนี้ให้ดี

เพื่อตัวตนในวันหน้า

จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระไม่ดี

ที่ตัวตนในวันนี้ทิ้งไว้

 

คุณเริ่มทำวันนี้ไม่ดี

เมื่อกลัดกลุ้มเกี่ยวกับวันหน้า

เสียเวลาเอาชีวิตรอดในวันนี้

โดยไม่มีความคืบหน้าอันใดในหัวเลย

 

เพียงฝึกคิดว่า

ปัญหาของวันนี้

ให้ตัวตนในวันนี้จัดการ

ส่วนปัญหาของวันหน้า

ปล่อยให้ตัวตนในวันหน้ารับผิดชอบไป

เท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น

ในการทำวันนี้ให้ดีแล้ว

 

วางแผนให้พรุ่งนี้

แตกต่างกันมาก

จากการพยายามคิดแทน

หรือกลัดกลุ้มกังวลแทนวันพรุ่งนี้

ตัวตนในวันพรุ่งนี้

อาจไม่มีเรื่องให้กลัดกลุ้มอะไร

อย่างที่กังวลเปล่าไปล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้

 

คุณมีหน้าที่

ช่วยตัวตนของคุณเป็นวันๆ

อย่าพยายามเอาใจช่วย

หรือมีอารมณ์ร่วมพร้อมกันทุกตัวตน

คิดได้แล้วหัวจะโล่งขึ้นตั้งแต่วันนี้!

 

ดังตฤณ

เมษายน ๖๓