Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๔๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตนที่เข้มแข็ง

 

 
 

editor340

 

สภาพร่างกาย

ตอนโงกง่วงใกล้หลับ

พร้อมจะพ่ายแพ้ความง่วง

ภาวะนั้นปรุงแต่งจิต

ให้พร้อมจะคิดอ่อนข้อกับทุกสิ่ง

 

สภาพร่างกาย

ตอนสะลึมสะลือ

ครึ่งหลับครึ่งตื่น

รู้สึกตัวครึ่งหนึ่ง

เหมือนฝันไปแล้วอีกครึ่งหนึ่ง

ในหัวจะคล้ายเกิดเมฆหมอกความคิดที่ไม่คุ้น

ราวกับเป็นเสียงหลายคนกระซิบกระซาบ

หรือเหมือนเสียงตัวเองที่เลอะเทอะเลอะเลือน

ภาวะนั้นปรุงแต่งจิต

ให้พร้อมจะคิดเหลวไหลไปทุกเรื่อง

 

สภาพร่างกาย

ตอนลืมตาตื่นอย่างกระปรี้กระเปร่า

พร้อมจะเอาชนะการอยากทอดตัวนอนอ้อยอิ่ง

ภาวะนั้นปรุงแต่งจิต

ให้พร้อมจะคิดงัดข้อกับทุกปัญหา

 

สภาพร่างกาย

ตอนสดชื่นตื่นเต็ม

มีดวงตาแจ่มใส จับจ้องโลกได้ถนัด

ในหัวเต็มไปด้วยความคิดชัดเจน

จิตใจแข็งแกร่งอย่างเป็นตัวของตัวเอง

ภาวะนั้นปรุงแต่งจิต

ให้พร้อมจะคิดเป็นเหตุเป็นผลไปทั้งหมด

 

เทียบร่างกายใกล้หลับ

กับร่างกายเพิ่งตื่น

คนทั่วไปจะมองว่า

เป็นฉันตัวเดิม

ในภาวะพร้อมกับไม่พร้อมเผชิญโลก

 

แต่ผู้มีสัมมาทิฏฐิ

จะได้บทฝึกรู้ว่า ร่างกายและจิตใจ

แสดงความไม่ใช่ตัวเดิมให้ดูชัดๆแล้ว

เป็นอนัตตาแบบไร้ข้อกังขาเห็นๆแล้ว

ตอนง่วงเป็นตัวหนึ่งที่คิดเหลวไหล

ตอนตื่นเป็นอีกตัวที่คิดสมเหตุสมผล

ภาวะทางรูปเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ภาวะภายในไม่เป็นไปตามบัญชา

จะหาอะไรมาอ้างอิงว่าเป็นตัวของตนได้

ณ ขณะแห่งการเห็นเช่นนั้น

คือ ณ ขณะแห่งจิตที่ว่างจากอุปาทานในตัวตน

เห็นอนัตตาโดยความเป็นอนัตตาอย่างแจ่มกระจ่าง

 

ปัญหาของอนัตตาในยุคเรา

คือ วันๆผู้คนจำนวนมาก

มีสภาพร่างกายโหมดใกล้หลับ

มากกว่าจะสดชื่นตื่นเต็ม

แล้วก็หลงเชื่อทุกสิ่งที่ตัวตนใกล้หลับนั้น

พร่ำบอก หรือสั่งการ

บางคนก็โดนสั่งให้ไม่ลุกไปเรียนดื้อๆ

บางคนก็โดนสั่งให้หุนหันลาออกจากงานเลย

บางคนก็โดนสั่งให้โดดตึกเสียรู้แล้วรู้รอด

 

เพื่อจัดการกับอนัตตา

ให้อยู่ในภาวะน่าเชื่อถือได้เรื่อยๆ

คุณต้องเชื่อหลักฐานที่เห็นๆอยู่ว่าเชื่อได้

เช่น ถ้าเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

แล้วร่างกายแข็งแรงขึ้น จิตใจเข้มแข็งขึ้น

ก็ต้องเล่นกีฬามากๆ ออกกำลังกายมากๆ

ถ้าเล่นโยคะแล้วร่างกายยืดหยุ่น ไม่ยึด ไม่ตึง ไม่หนักหัว

ก็ให้เล่นโยคะมากๆ ยืดเส้นยืดสายให้หายหนักมากๆ

อย่าไปเชื่อเสียงสั่งในหัว

ตอนร่างกายอ่อนแอกระปวกกระเปียก

ประเภท ฉันทำไม่ได้หรอก

ฉันไม่มีบุญเหมือนคนอื่นหรอก

ฉันเกิดมาเพื่อเป็นไอ้ขี้แพ้ เพื่อเป็นอีจิตอ่อนเท่านั้นแหละ

 

ตอนจิตใจอ่อนแอ

ถ้าไม่ปรับแก้ที่ร่างกายก่อน

ตัวตนที่เข้มแข็งอาจไม่ปรากฏให้เห็นเลย

ไม่มีทางรู้เลยว่า คุณเองมีอีกตัวที่เข้มแข็งขึ้นได้!


ดังตฤณ

พฤศจิกายน ๖๒