Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๓๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่บ้านที่แท้จริง

editor330

 

ตอนรู้สึกเหมือนไม่มีใคร

ตอนรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรดีๆ

ตอนรู้สึกเหมือนไม่มีทางไหนให้ออก

ในทางโลก คือหลงทาง

ชีวิตเหมือนหายไป

ขาเดินไป แต่ใจวกวนอยู่กับที่

เป็นที่ที่เคว้งคว้าง

เต็มไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบ

 

แต่ในทางธรรม

สภาพนั้นของชีวิต

ก็แค่จิตที่หดหู่ ซึมเซา

ฟุ้งซ่านซัดส่ายจับไม่ติด

เป็นแค่ปัญหาตื้นๆ

มองออก ก็เจอทางออกง่ายๆ

 

เพื่อจะแก้ปัญหาตื้นๆได้ง่ายๆ

ให้ใช้วิธีง่ายๆ ตื้นๆ

แค่ถามตัวเองว่า

ใจอยู่ไหน ขณะหายใจครั้งนี้?

 

ถ้าหายใจครั้งนี้

มีแต่ความอึงอล วกวนอยู่ในหัว

ให้บอกตัวเองว่า

ใจอยู่กลางหมอกหนา

 

ถ้าหายใจครั้งนี้

มีแต่ความรู้สึกอึดอัดแน่นอก

ให้บอกตัวเองว่า

ใจถูกมัดตรึงติดพื้น กระดิกไม่ได้

 

ถ้าลมหายใจต่อมา

รู้สึกเหมือนเดิม ไม่มีอะไรต่างไป

ให้บอกตัวเองว่า

ใจอยู่ที่เก่า ไม่ไปไหนเลย

 

ถ้าลมหายใจต่อมา

เหมือนเมฆหมอกเบาบางลง

หรือพันธนาการคลี่คลายบ้าง

ให้บอกตัวเองว่า

ใจเริ่มเป็นอิสระหน่อยหนึ่งแล้ว

 

ถ้าลมหายใจต่อๆมา

เห็นความต่างไปได้อีก

ให้บอกตัวเองว่า

เราเจอทางกลับบ้านแล้ว

รู้แล้วว่าบ้านที่แท้

มีสิ่งเดียวที่พากลับมาได้

คือสติ คือผู้รู้ที่อยู่ของใจตัวเอง!

 

ดังตฤณ

มิถุนายน ๖๒