Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

แผ่เมตตาก็คือแผ่ความสุข

editor328

 

แผ่เมตตา

ก็คือแผ่ความสุข

ถ้าใจยังเป็นทุกข์อยู่ด้วยความโกรธ

ต่อให้สวดบทเมตตากรณียสูตรพันรอบ

หรือท่องสัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุล้านหน

ก็ไม่นับว่าได้แผ่เมตตาแต่อย่างใด

 

ทางพุทธนั้น ท่านให้นับว่า

อาการทางใจที่เป็นสุข

ไม่ใช่อาการดีใจได้ของชอบชั่ววูบ

แต่เป็นอาการสงบใจ

เป็นสุขอยู่กับตัวเองได้นานๆ

 

ฉะนั้น แค่สำรวจว่า

ที่เราสวดมนต์ไป ที่เราทำสมาธิไป ที่เราเจริญสติไป

ช่วยให้เราเลิกคิดวนไปวนมา

ถอนตัวจากความเป็นสมาชิกพรรคแค้นฝังหุ่นได้แค่ไหน

ช่วยให้เรานึกคร้านจะถือสาหาความใครได้เพียงใด

สำรวจแค่นี้ ก็จัดเป็นการแปรจิตจากสภาพน้ำร้อน

ให้กลายเป็นน้ำเย็น

พร้อมเป็นเมตตาที่แผ่ออกไปได้เกือบปกติแล้ว

เพราะการสังเกตใจ

จะกลายเป็นทิศทางของใจ

เมื่อมีสติอยู่กับความเย็นบ่อยๆ

รู้ประโยชน์ของความเย็นได้เรื่อยๆ

ในที่สุดจะรู้โทษของความร้อนไปเอง

ซึ่งตรงนั้นแหละที่จะเห็นความแผ่ผายของใจ

อันเกิดจากการ ขี้เกียจเบียดเบียนตอบ

แม้ไม่ท่องสัพเพ สัตตาฯ ก็จะรู้เองว่า

เขาแผ่เมตตากันท่าไหน!

 

ดังตฤณ

พฤษภาคม ๖๒