Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๖

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ฉลาดทางจิต

editor326

ทำผิดแล้วไม่ขอโทษเลย

เป็นกรรมที่ทำให้สำนึกบกพร่อง

ทำผิดแบบคนเห็นแก่ตัว

ขาดสัมผัสเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ส่วนการขอโทษด้วยปาก

ไม่ได้ขอโทษออกมาจากใจ

เป็นกรรมที่ทำให้รู้สึกด้านชา

ทำผิดแบบคนตีสองหน้า

ขาดน้ำใสใจจริงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ยิ่งทำผิดแรงขึ้นเท่าไร

การขอโทษออกมาจากใจ

ยิ่งสำคัญกับการกำหนด

เส้นทางกรรมของคุณเท่านั้น

 

ในแง่ของกรรม

เผลอทำผิด ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไป

สังเกตง่ายๆว่า

น้ำเสียงที่เอ่ยคำว่า ‘ขอโทษ’ ออกมา

ทำให้จิตแข็ง ชา ด้าน

หรือปรุงแต่งจิตให้นุ่มนวล อ่อนโยน

แค่นั้นแหละ

สติรู้ใจตัวเองก็เกิดขึ้นง่ายๆ

เกิดความฉลาดทางจิตขึ้นง่ายๆ

อ่านกุศลหรืออกุศลในตนออกได้ง่ายๆ

เป็นเหตุให้บาปมีกำลังอ่อน

เป็นต้นทางให้มีสติคิดไม่ก่อเรื่องซ้ำ

เอาตัวออกจากวงจรบาปผิดนั้นๆ

ไม่ต้องไปรับผลแรงๆในภายภาคหน้า!

 

ดังตฤณ

พฤษภาคม ๖๒