Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๔

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นเหตุของจิตเพี้ยน

editor324

 

 

ตอนโกหกเอาตัวรอด

ตอนพยายามแก้ตัวน้ำขุ่นๆ

ตอนแกล้งพูดไม่รู้เรื่องเพื่อเอาชนะ

เป็นต้นเหตุของ จิตเพี้ยนที่ชัดที่สุด

กล่าวคือ คุณยังพอมีสติ

รู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

แต่ก็เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้

ใช้กำลังกาย กำลังสมอง

กดความรู้ตามจริง

หลอกตัวเอง หลอกคนอื่น

ด้วยความหวังเฉพาะหน้า

 

เมื่อไม่สนความจริง

สนแต่สิ่งที่อยากได้

จะมีความเอาแต่ใจ เอาแต่อารมณ์

ก่อตัวขึ้นทีละครั้ง ทีละหน

แรงบ้าง แผ่วบ้าง

ตามระดับความจงใจดัดแปลงความจริง

เหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆ

แผ่วเลือนจากใจไปเรื่อยๆ

กระทั่งบางคนไปถึงจุดหนึ่งของชีวิต

ที่รู้สึกเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยม่านหมอก

ไม่สามารถเห็นอะไรไกลเกินกำแพงอารมณ์

คือ จะเห็นอะไรจริงได้

ก็ต่อเมื่อความจริงนั้นสนองอารมณ์ตัวเองได้

แต่เมื่อใดความจริงตรงหน้า

ไม่อาจสมอารมณ์ ไม่อาจได้ดังใจ

ภาพความจริงทั้งหมดจะเลือนหาย

กลายเป็นสิ่งที่อยู่นอกกำแพง

ถูกกำแพงอารมณ์บดบังไม่ให้เห็นในทันที

 

เมื่อสมองเข้าโหมดการทำงานแบบเห็นเพี้ยน

ก็จะเป็นพวกพูดโพล่งตามอารมณ์

หรือพูดอะไรแปลกๆ แบบที่คนอื่นงงว่า

เมื่อกี๊พูดรู้เรื่องเหมือนคนปกติอยู่ดีๆ

ทำไมตอนนี้พูดเพี้ยนแบบคนบ้าไปได้

และไม่ใช่เพี้ยนแบบทีเล่นทีจริง

แต่เพี้ยนแบบเอาจริง

ทึกทักไปเองทั้งเพ

เหลือเชื่อว่าคิดไปไกลได้ขนาดนั้น

ซึ่งวาระนั้นแหละ

เป็นช่วงสาธิต จิตเพี้ยนได้ดีที่สุด

คนอื่นเห็น แต่ตัวเองไม่เห็น

เพราะหลอกตัวเอง

ปิดบังความจริงตัวเองมิดแล้ว

 

พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นว่า

โดยธรรมชาติของจิต

ที่จะอยู่ได้เป็นปกติ

ไม่มีความเดือดร้อน และพร้อมจะไปดี

ต้องเป็นจิตที่ไม่ดัดความจริงให้เพี้ยน

ซึ่งจุดเริ่มต้นก็ได้แก่การตั้งใจจริง

ที่จะเอาความจริงมาพูด

อย่าพูดทั้งรู้ว่าไม่จริง

แล้วสติรู้ตามจริงจะยังคงติดอยู่กับตัวต่อไป!

 

ดังตฤณ

เมษายน ๖๒