Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เจริญสติกระทั่งสติเจริญ

editor321

ความรัก ความศรัทธา

ทำให้คุณเชื่อว่า

คนคนหนึ่งดี ไม่มีทางเลว

ทั้งที่เขาอาจทำเลวอยู่เห็นๆ

 

ความจงเกลียดจงชัง

ทำให้คุณเชื่อว่า

คนคนหนึ่งเลว ไม่มีทางดี

ทั้งที่เขาอาจทำดีอยู่ชัดๆ

 

ความปักใจเชื่อ

ทำให้คนคนหนึ่ง

คิดว่าตัวเองรู้แล้ว

ใครไม่เชื่อแบบตัวเอง

แปลว่ายังไม่รู้ดี

หรือยังโง่อยู่

 

ความลังเลสงสัย

ทำให้คนคนหนึ่ง

วนเวียนอยู่กับอาการงุนงง

ยิ่งถ้าสิ่งที่คิดว่ารู้

กลายเป็นตรงข้ามกับที่รู้

ยิ่งงงหนักแบบไปต่อไม่ถูก

 

โดยย่นย่อ

คนเราอยู่กับอคติ

รัก เกลียด หลง กลัว

เมื่อเอียงข้างอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง

ก็ขาดสติ ถูกครอบด้วยความไม่รู้ทั้งนั้น

 

โลกภายนอก

ดูอย่างไรก็ไม่มีทางกระจ่าง

ไม่มีใครสักคนที่รู้อะไรจริงทั้งหมด

อย่างมากแค่มีสติตัดสิน

ตามพื้นฐานอารมณ์หรือเหตุผล

เท่าที่ตัวเองจะรู้เห็นได้เฉพาะหน้า

 

โลกภายใน

ดูอย่างมีทิศทางที่ชัด

จะยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นเรื่อยๆ

ไม่มีใครสักคน ที่เป็นตัวเราจริง

วันหนึ่งคิดอย่าง อีกวันคิดอย่าง

เคยยึดอะไรอย่างหนึ่ง

กระโดดมายึดอีกอย่างเป็นตรงข้าม

 

ดูตัวเองจนรู้

เจริญสติ กระทั่งสติเจริญ

แล้วจะพบว่า

ดีเลวเป็นแค่ผลของความไม่รู้

เมื่อรู้ว่าตัวของตน

ก็เป็นเพียงผลผลิตของความไม่รู้

คุณจะมองความไม่รู้ของคนอื่น

ด้วยความเข้าใจ เห็นใจ

เสมอกับความไม่รู้ของตัวเอง!

 

ดังตฤณ

กุมภาพันธ์ ๖๒