Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๑๓

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

เปิดใจรับธรรมะ

editor313

 

ตอนกำลังเป็นทุกข์หนัก

คุณจะรู้สึกย่ำแย่

มองไปทางไหน

เห็นผู้คนรอบตัวเท่าใด

ก็ไม่มีใครช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้เลย

 

ใจแย่ๆ

มันปรุงแต่งความคิดแย่ๆขึ้นมา

อย่างเช่นตั้งคำถามเอากับคุณว่า

โลกนี้จะมีอะไรให้พึ่งได้อีก

เมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้

แล้วก็พึ่งใครไม่ได้ด้วย?

 

ในเวลาแบบนั้น

ให้บอกตัวเองว่า

ไม่ต้องพึ่งใคร

ไม่ต้องพึ่งอะไร

แค่ให้ธรรมะแสดงตัวออกมาก็พอ

 

ธรรมะคือความจริงตรงหน้า

เมื่อความจริงตรงหน้าคือใจแย่ๆ

ก็ให้ดูว่าใจแย่ๆมันเป็นอย่างไร

พาคุณไปได้ถึงไหน

 

สังเกตเถอะ

ใจแย่ๆมันกดดันให้คุณหายใจสั้นหรือยาว?

มองดูเถอะ

ใจแย่ๆมันเหมือนหลุมดำหรือหลุมขาว?

เห็นตามจริงเถอะ

ตอนนี้ใจแย่ๆมันหายไปไหนแล้ว?

 

การสังเกตและมองเห็นใจแย่ๆ

ก็คือการมีสติรู้ตามจริง

การมีสติรู้ตามจริง

คือการเปิดใจรับธรรมะ

การเปิดใจรับธรรมะ

คือการเกิดขึ้นของแสงสว่าง

แค่ลมหายใจต่างไป

แล้วรู้สึกถึงความทุกข์ที่ไม่เท่าเดิม

ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

 

ต่อไปนี้

ทุกครั้งที่เห็นความไม่เที่ยง

จะเป็นทุกครั้งที่รู้สึกดี

ที่รู้สึกดี เพราะใจคลาย หายอุปาทาน

เลิกหวงต้นเหตุทุกข์ อันได้แก่ความยึดผิดๆ

เมื่อเลิกยึดผิดๆ หันมารู้ถูกรู้ชอบ

นั่นแหละ! คุณได้ที่พึ่งเป็นพระธรรมแล้ว!

 

 

ดังตฤณ

พฤศจิกายน ๖๑