Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๑๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 


ตัวตนไม่มี มีแต่ตัวลวง 

editor311

 

ตัวตนร้ายๆ

มักกระหายความใหญ่โต

หนักทึบ แน่นเหนียว

คิดอะไรดีๆได้ยาก

เวลาโดยมากหมดไป

กับความอยากเพื่อตัวตน

พอกพูนอัตตาให้หนาขึ้น

กล้ายืนอยู่ในเขตมืดมากขึ้น

ถ้ามันจะช่วยให้ตัวพองเป็นยักษ์ใหญ่

ได้มากกว่าตอนยังยืนอยู่ในเขตสว่าง


ตัวตนร้ายๆ

ทำได้แม้เอาชีวิตคนอื่น

เหี้ยมพอจะฉกชิงของรักของใครๆ

ไม่เห็นเป็นเรื่องผิดถ้าจะผิดกาม

โกหกพกลมได้หน้าตาเฉย

พอใจจะทำลายสติทิ้งด้วยเหล้ายา

และจะเมินหน้าถ้าใครถามหาความถูกต้อง


ตัวตนร้ายๆ

จึงไม่อาจละวางอุปาทานในอัตตา

มีแต่จะเพิ่มความสำคัญผิดในตัวตน


ตัวตนดีๆ

มีสัญญาณบอกเป็นจิตใสใจเบา

เบาขนาดที่รู้สึกว่ายอมๆยกให้

ยอมขนาดที่อัตตาตัวตนบางลง

อัตตาบางจนเอาหน้าเอาตาออกจากบ่า

ให้หัวโล่งโปร่งสบายเสียได้บ้าง


ตัวตนดีๆ

มีความละอายเอง รู้สึกผิดได้เอง

แม้ต้องทำร้ายจิตใจใครลงไปบ้าง

จะป่วยกล่าวไปไย

ที่จะถามว่าเอาไหม ถ้าให้ฆ่า ให้ขโมย

ให้ผิดกาม ให้โกหก ให้เสพยาสติแตก


ตัวตนดีๆ

จึงมีโอกาสสะกิดใจ

เฉลียวรู้ว่าตัวตนไม่มี มีแต่ตัวลวง

ตัวล่อให้หลงยึด หลงสำคัญว่าเป็นเรา

สามารถเห็นตามจริงว่า

ความรู้สึกว่ามีเรา

เป็นแค่ความอยากให้เรามี

ตราบใดยังหวงไว้ ตราบนั้นไม่หายทุกข์!

 

 

ดังตฤณ
ตุลาคม ๖๑