Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๐๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

รักด้วยใจที่ใสเย็น


editor308

 

เมื่อใดจิตไม่ใส

เมื่อนั้นคุณพร้อมจะขุ่นเคือง

แม้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้ว


เมื่อใดใจไม่เบา

เมื่อนั้นอยู่ดีไม่ว่าดี

คุณก็ใกล้ทำเรื่องน่าหนักใจแล้ว


ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน

ถ้าใจทึบ หนัก พลุ่งพล่านเป็นปกติ

แม้บางทีรักแสนรัก

ก็มักพูดเรื่องหยุมหยิมน่ารำคาญ

หรือคิดมากคิดนานไม่เลิก

ในนามของความรักแสนรักนั่นเอง


สืบดู คู่ที่อยู่กันได้ยืด

ไม่ใช่เพราะพยายามหวานใส่กัน

ไม่ใช่เพราะหาทางรักษาความรู้สึกรักเอาไว้

ให้เท่าเดิมหรือเพิ่มเติมให้มากขึ้น

แต่เป็นคู่อยู่กันเรื่อยๆ สบายๆ

ดูไม่จงใจเกินเลย

แล้วก็ไม่ปล่อยปละเกินไป

ใกล้พอที่จะอบอุ่น

แต่ก็รักษาระยะห่างไว้ไม่น่าอึดอัด

ห่วงด้วยสายตาเย็นๆ

ไม่ใช่หวงด้วยเปลวตาร้อนๆ


เมื่อรักใจที่ใสเย็นของตัวเอง

คุณจะรักคนอื่นเป็น

รักแบบที่ชโลมให้เขาหรือเธอเย็นตาม

แล้วความรักชนิดนั้น

จะชวนให้เขาหรือเธอนึกรักคุณจับใจ

และอยู่ด้วยแบบลืมนับเดือนนับปีไปเอง

ไม่ใช่อยู่ไปด้วย นับเวลาถอยหลังไปด้วย!

 

ดังตฤณ

สิงหาคม ๖๑