Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๙๙

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

ความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นปกติสุข


editor299

 

หลายคนคิดว่าทำอะไรไม่ผิดเลย

คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเสมอ

แท้จริงแล้วคิดแบบนี้

คือคิดจะไม่ทำอะไรเลยต่างหาก

 

หลายคนคิดว่าชีวิตที่เพอร์เฟค

คือชีวิตที่ไม่มีข้อบกพร่องเลย

แท้จริงแล้วคิดแบบนี้

เป็นจุดบกพร่อง

ที่น่าอึดอัดมากต่างหาก

 

หลายคนคิดว่าแบบอย่างที่ดี

คือการไม่ทำผิดให้คนอื่นเห็นเลย

แท้จริงแล้วคิดอย่างนี้

คือต้นแบบของการคิดผิด

ให้คนอื่นดูเป็นเยี่ยงอย่างแล้ว

แบบอย่างที่ดี

คือการลงมือรับผิดชอบทันทีที่ผิด

และระวังไม่ให้ผิดอีกต่างหาก

 

หลายคนคิดว่าเลี้ยงลูกหลานให้ได้ดี

ต้องติเตียนหรือด่าทอรุนแรง

ในทันทีที่ทำผิดคิดพลาด

จะผิดน้อยใหญ่

ต้องใช้โทสะลงโทษ

ด้วยเสียงตะคอกคุกคามเท่าๆกัน

แท้จริงแล้วคิดแบบนี้

ทำให้ลูกหลานได้อะไรร้ายๆ

ติดตัวไปให้โทษคนอื่นต่อ

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

เขาจะทำตัวเหมือนเด็กๆ

ที่ไม่อยากยอมรับความผิด

ปฏิเสธความผิดทันที

หรือกระทั่งโยนความผิด

ให้คนอื่นได้หน้าตาเฉย

และเมื่อเห็นใครผิด

เขาก็จะบริภาษแทบไม่เป็นภาษามนุษย์

 

น้อยคนคิดว่าชีวิตที่เป็นปกติสุข

คือชีวิตที่ผิดพลาดได้ด้วยความไม่รู้

และแก้ความผิดพลาดได้

ด้วยการรู้วิธีเข้าโหมดรับผิดชอบ

แบบไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวเสียหน้า

มีความสง่างามที่จะยืดอก

ไม่ใช่เอาแต่ตัวงอไร้ศักดิ์ศรี

เมื่อจะสอนลูกหลาน

ก็สอนให้รับผิดชอบด้วยความใจเย็นเหมือนตน

ไม่ใช่ตัวเองผิดแล้วโยนให้คนอื่นเป็นขวัญตา

 

ชีวิตที่เป็นปกติสุข

คือชีวิตที่มีความผิดพลาด

และมีร่องรอยของการแก้ไข!

 

ดังตฤณ
เมษายน ๖๑