Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๙๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

เริ่มวันใหม่ด้วยกุศลธรรม


editor297

 

ทุกคนเคยตกอยู่ในห้วงอารมณ์คล้ายๆกัน
วันไหนมีเรื่องดีจุดชนวนอารมณ์สุข
ความสุขเด่นๆนั้น
จะเหนี่ยวนำแต่สิ่งดีๆ
ที่กำลังมีอยู่ หรือเคยมีมาก่อน
เข้ามาโลดแล่นรำฟ้อนอยู่ในหัว
ชวนให้รู้สึกว่าชีวิตมีแต่อะไรดีๆ
ไม่เห็นมีอะไรน่าให้เป็นทุกข์

แต่ทั้งที่เป็นชีวิตเดียวกัน
วันไหนมีเรื่องร้ายจุดชนวนอารมณ์ทุกข์
ความทุกข์เด่นๆนั้น
ก็เหนี่ยวนำแต่สิ่งร้ายๆ
ที่ยังไม่หายไปไหน หรือล่วงผ่านมาแล้ว
เข้ามากระหน่ำทุบกระหน่ำตี
ตอกย้ำว่าชีวิตไม่มีอะไรดีสักอย่าง
ไม่เห็นทางออกทางไปเลยสักนิด

ผู้เจริญสติ
คือผู้ทำความเข้าใจไว้แต่ต้นว่า
ความสุข เหนี่ยวนำความจำดีๆมาเป็นพรวน
ความทุกข์ เหนี่ยวนำความจำแย่ๆมาเป็นสาย
ถ้ามีความเข้าใจนี้
เรื่องข้างนอกจะไม่มีอิทธิพล
ให้หลงยึด หลงเข้าใจผิดไปว่า
ชีวิตมีดีมีร้ายด้านเดียว
ผู้คนใกล้ตัว ผู้คนรอบข้าง
เอาแต่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายถ่ายเดียว
แท้จริงทั้งร้ายทั้งดี
มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่
แล้วก็ขึ้นอยู่กับวันไหน
ใจคุณพร้อมจะคิดถึงด้านใดมากกว่ากัน

แล้วผู้เจริญสติ
ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งรับท่าเดียว
เรา ‘จงใจ’ สร้างสุขขึ้นมาเองได้
ถ้าเริ่มวันใหม่ด้วยกุศลธรรม
ถ้ามีท่าไม้ตายอย่างใดอย่างหนึ่งรับอรุณ
จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่นโยคะ วิ่งเหยาะ ฯลฯ
เพื่อจุดชนวนให้จิตรู้สึกถึงอะไรดีๆทุกเช้า
แนวโน้มคือคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรดีๆอยู่กับตัว
ไม่มัวหวังรอให้อะไรดีๆวิ่งเข้ามาชน
ไม่สนใจว่าอะไรดีๆจะผ่านไปแค่ไหน
ในเมื่อคุณสร้างเองใหม่ได้ทุกวันอยู่แล้ว!

ดังตฤณ
เมษายน ๖๑