Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๙๔

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

ฆ่าตัวตนโดยไม่ต้องฆ่าตัวตาย


editor294

 

ห้วงเวลาที่ชีวิตเป็นทุกข์

คุณจะรู้สึกเหมือนติดคุกใหญ่

อะไรๆรอบด้านเป็นกรงขัง

กายของตนเป็นโซ่ล่าม

ความคิดเป็นเครื่องทรมานตัวเอง

นึกว่าจะต้องทนทุกข์ทนร้อนตลอดไป

ยิ่งโหยหา รอวันเป็นอิสระมากขึ้นเท่าไร

ก็ยิ่งทรมานหนักขึ้นเท่านั้น

ราวกับความทุกข์เป็นอมตะ ไม่มีวันตาย

 
แต่ความจริงก็คือ

แม้กระทั่งชีวิตทั้งชีวิต

ก็ไม่ได้เป็นอมตะ

อีกไม่นานก็ต้องตายอยู่แล้ว


ทำความรู้สึกมาที่กายในท่าปัจจุบัน

แล้วคิดเสียใหม่ว่า

อีกไม่นานมันก็ต้องวางนอนเป็นขอนไม้

ถูกทิ้งไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นรับภาระไปเผา

เท่านี้เครื่องทรมานก็หยุดทำงาน

โซ่ตรวนเหมือนถูกสะเดาะหลุด

กรงขังคล้ายเปิดออกเป็นฟ้าโล่ง

นี่แหละ! คือการฆ่าตัวตน

โดยไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตาย

ชีวิตจะดำเนินต่อไป

รู้สึกถึงฟ้าโล่ง คือใจเริ่มว่าง

ใจชนิดนั้น

เหมาะกับการคิดใช้เวลาที่เหลือน้อยอยู่แล้ว

มาเอาชนะอุปาทาน

เพื่อเลิกหลงนึกไปว่าเราจะไม่ตาย

เลิกหลงนึกว่าเราจะต้องทนทุกข์ตลอดไป

เลิกหลงอยากจะมีความสุขตลอดกาล


แค่เป็นสุขจากการเลิกยึดผิดๆ

ชีวิตทั้งชีวิตก็คุ้มแล้วที่เกิดมา!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๑