Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๙๓

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

  

 

ฝึกให้ความรักให้เป็น


editor293

 

ท้องหิวข้าว

ไส้กิ่วไส้แห้ง

จิตวิญญาณหิวความรัก

ใจแห้งใจเหือด

 

อารมณ์เหงา

สะท้อนความหิวโหยของจิตวิญญาณ

ยิ่งเหงามากเท่าไร

แปลว่ายิ่งหิวมากเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม

ไม่มีสักกี่คนที่แยกแยะออกแต่แรกว่า

ความเหงาไม่ใช่อารมณ์รัก

ตรงข้าม ออกจะเป็นปฏิปักษ์

กับอารมณ์รักเสียด้วยซ้ำ

 

รักแท้ อยากหยิบยื่นให้

ด้วยใจสบาย

อยากผายแผ่ความอบอุ่นไปทั่ว

ส่วนเหงาแท้ๆ อยากเรียกร้องเอา

ด้วยอาการทุรนทุราย

อยากหายหนาวเพราะใครสักคน

 

โลกนี้เต็มไปด้วยคนเหงาที่โหยหารัก

โอกาสเจอคนเหงาด้วยกันจึงง่าย

อยู่ด้วยกันแล้วต่างฝ่ายต่างเรียกร้อง

โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใจจะให้

ต่างฝ่ายจึงต่างเป็นทุกข์ไปชั่วนาตาปี

หรืออีกทีคือโชคดี

เจอคนรักเป็น ให้เป็น

แต่ก็เรียกร้อง รีดไถความสุขเอาจากเขา

กระทั่งความสุขในตัวเขาหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลอ

ยากนัก ที่ต่างฝ่ายต่างรักเป็น ให้เป็น

ได้มาครองคู่ อยู่กันอย่างเป็นสุข

 

คงเป็นการดี

ถ้าฝึกให้ความรักแต่เนิ่นๆ

แค่มีน้ำใจ รู้จักช่วยให้ใครต่อใครหายเหงา

ปลอบคนเป็น เห็นใจคนง่าย

กระทั่งรู้จักความสุขแบบ

คิดดีเอง ยิ้มสวยๆได้เอง

และเมื่อเกิดสุขแบบนั้น

ความรักก็ปรากฏอยู่ตรงนั้น

ไม่ต้องเหนื่อยพลิกแผ่นดิน

ค้นหาความรักเหมือนใครเขา!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๑