Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๘๕

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของกายคือจุดเริ่มต้นทางคุณภาพของจิต


editor285

 

ที่มาที่ไปของอารมณ์
ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจกันได้ง่ายๆ
ถ้าไม่ได้ข้อเปรียบเทียบ
ให้เห็นความต่างทางอารมณ์กันชัดๆ

ยกตัวอย่างที่เป็นกันบ่อย
คือ ความรู้สึกแบบลมเพลมพัด
บางวันสบายๆกับชีวิต
บางวันตื่นมาเหน็ดหน่าย จืดชืดกับทุกสิ่ง
ราวกับไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่า
อะไรกันแน่ที่ควบคุมบงการ
ให้ความรู้สึกเป็นไปต่างๆนานา

ถ้าเบื่อจุกอก
แล้วแช่อยู่กับห้วงอารมณ์แห้งแล้งนั้น
สมองจะผลิตแต่ความคิดเฉื่อยๆ แย่ๆ
อยากยอมแพ้ อยากด่าโลก
อยากด่าตัวเอง อยากให้ทุกสิ่งหายไป
จิตยึดมั่นถือมั่นกับภาพที่อารมณ์เบื่อสร้างขึ้น
และไม่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้มากกว่านี้

ถ้าปล่อยตัวปล่อยใจให้ถึงขั้นนั้น
การปฏิบัติธรรมเจริญสติอาจช่วยไม่ได้ทันที
ต้องมีความเคลื่อนไหวให้ตื่นตัวก่อน
คุณอาจทดลองง่ายๆให้รู้ว่า
ความเบื่อเกิดจากการอาการเส้นยึดหรือเปล่า
เพียงด้วยการลุกขึ้นมาวิ่งเหยาะอยู่กับที่
ก้มตัวเหวี่ยงแขนแบบว่ายบก
ถ้าแข้งขาและหัวไหล่เลิกยึด
ตาตื่นขึ้น หัวแล่นขึ้น
แล้วอารมณ์เบื่อหลุดหาย
แปลว่ามาถูกทาง
และคุณต้องจำไว้ตลอดชีวิตที่เหลือว่า
คุณภาพของกาย
คือจุดเริ่มต้นทางคุณภาพของจิต
การมีวินัยออกกายบริหาร
ยืดเส้นยืดสาย
เลือกท่าที่ถูกกับโรค
หรือเล่นกีฬาที่ถูกจริต
ช่วยให้สมองแล่นปรูดปราด
จัดเป็นทิศทางที่ใช่ของชีวิต

การปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ไม่ใช่เอาแต่รู้ภาวะตรงหน้าอย่างเดียว
แต่ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยว่า
ทำไมจึงเกิดภาวะตรงหน้าขึ้นมา
และพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่า
ภาวะใดขัดขวางความเจริญของสติ
ให้ถือเป็นนิวรณ์
หากมีสติเห็นนิวรณ์แล้วไม่หาย
ไม่แสดงความเป็นอนิจจังเสียที
ก็ให้เร่งรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องหาทางกำจัด
ด้วยอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ปล่อยคาราคาซัง
จนกลายเป็นนิวรณ์เรื้อรังขึ้นมา!


ดังตฤณ
กันยายน ๖๐