Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๖๙

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ปัญหาอารมณ์คน


editor269

 

พระพุทธเจ้าหยุดช้างบ้า
ที่กำลังวิ่งปรี่เข้าใส่ท่าน
ด้วยกระแสพระเมตตา
ไม่ใช่เพราะเจรจากับมันดีๆ

คุณอาจบอกว่า ก็ใช่สิ
เป็นถึงระดับพระพุทธเจ้า
ผู้มีจิตตานุภาพเหนือท้าวมหาพรหม
แค่ช้างตกมันตัวเดียวทำไมจะหยุดไม่ได้

ประเด็นคือ เรากำลังคุยกันเรื่องระหว่างจิตกับจิต
จิตที่ร้อนจริง แพ้ทางจิตที่เย็นจริง
และแม้น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
แต่น้ำมหาสมุทรดับกองไฟใหญ่เท่าภูเขาได้!

เวลาโบราณาจารย์ท่านให้ระลึกถึงพระพุทธองค์
ไม่ได้ให้นึกถึงพระพักตร์ของพระองค์
ไม่ได้ให้นึกถึงพระพุทธรูปในบ้าน
แต่ให้นึกถึงเรื่องดีๆที่ท่านสร้างขึ้น
หรือไม่ก็นึกถึง ‘ปรากฏการณ์ทางจิต’
ที่พระองค์ทำให้มีขึ้นในโลก

ผลดีของการระลึกถึง คือ ช่วยให้จิตคุณมีพลัง
หรือกระทั่งก่อให้เกิดอำนาจความสงบเย็นไพศาล
เพราะสภาพของจิตเป็นสิ่งที่ก๊อปปี้กันได้
ทำนองเดียวกับที่คุณนึกถึงคนกล้า ใจคุณจะฮึกเหิม
หรือทำนองเดียวกับที่คุณฟังเรื่องของคนเสียสละ
คุณจะบูชาน้ำใจเขากระทั่งเกิดอาการ ‘ใจถึง’
มีวูบความคิดเสียสละแบบเขาได้บ้าง

จะอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านก็ตาม
เมื่อต้องประสบพบเจอกับพวกโมโหบ้าบ่อยๆ
คุณจะรู้ซึ้งว่า พูดไปสองไพเบี้ย
เหตุผลดีแค่ไหนเขาก็ไม่ฟัง
นั่นเพราะถึงคำคุณดีเพียงใด แต่ถ้าใจยังร้อนตามเขา
ก็เหมือนเอาไฟไปต่อไฟ
ไม่มีฝ่ายใดเป็นน้ำเย็นเข้าลูบ

หากคุณทำตัวเป็นต้นแหล่งความสุข
ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีหลอดไฟใหญ่
ที่ตั้งเด่นสุกสว่างกลางห้องมืด
แผ่ระลอกความเย็นไปถึงเขา
ขอเพียงไม่กี่อึดใจ คุณจะรู้สึกว่าเขาเย็นลง
สีหน้าสีตาเหมือนมนุษย์มนาขึ้น
พูดจารู้เรื่องขึ้น แล้วก็มีแนวโน้มจะลงเอยดีขึ้น
ซึ่งตรงนั้นแหละ คำดีๆจะเริ่มมีความหมาย
วิธีใช้เหตุผลที่เข้าท่าเข้าทางจะเริ่มมีบทบาท

เกือบทุกคนรู้ตัวว่า
เริ่มต้นขึ้นมา ตนยังเมตตาไม่มากพอ
เทคนิคง่ายๆ คือ นึกถึงภาพพระพุทธองค์
ที่ทรงหยุดช้างป่าตกมันด้วยพระเมตตา
เมื่อนึกถึงภาพนั้นออก
คุณจะสัมผัสได้ถึงจิตที่เย็นนิ่ง เข้มแข็ง ไม่กลัวภัย
และสว่างแจ้งของพระองค์ท่าน
แล้วโดยฉับพลัน
จิตของคุณจะสงบเย็น แผ่กว้าง
และมีพลังบรรเทาอารมณ์ร้อนใน ‘คนบ้า’
ที่อาละวาดฟาดงวงฟาดงาใส่คุณได้

หากประจักษ์ผลเพียงครั้งสองครั้ง
คุณจะเข้าใจชัดว่า เมื่อจิตเป็นอย่างไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้น
สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
อะไรๆสำเร็จได้ด้วยใจเป็นหลัก!

ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๖๐