Print

จากใจบก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๖๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เชิญร่วมพิธีถวายพระแก้ว เฉลิมฉลองบูรณพุทธ


editor268

 

ทิ้งทวนโครงการพระประธานทั่วหล้า

และพร้อมกันก็ประเดิมโครงการบูรณพุทธ

นับแต่มกราคม เดือนแรกของปี ๒๕๖๐

ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม

ด้วยการถวายพระแก้วมรกตหน้าตัก ๖๐ นิ้ว

เป็นจำนวน ๗ องค์ แด่ ๗ วัดดีใน ๗ จังหวัดสงบนะครับ

(พระแก้วทั้ง ๗ อยู่ในโครงการพระประธานทั่วหล้า

สร้างเสร็จแล้ว และเพียงจะนำไปถวาย ไม่ได้สร้างใหม่)

 

สำหรับท่านที่สะดวกไปจังหวัดสระบุรี

เราจะไปรวมกันถวายพระแก้วในสัปดาห์หน้ากันนะครับ

อาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สำนักสงฆ์สวนธรรมบุญเกิด จังหวัดสระบุรี

พระอาจารย์สมบัติ อธิปัญโญ เป็นประธานสงฆ์

พระแก้วเป็นองค์ที่ผมสร้าง

 

สำหรับพิกัดที่อยู่

ขอให้ตั้งไปที่ หมู่บ้านวัดพระพุทธฉายก่อน

https://goo.gl/maps/hx2Yezy7ADx

 

เมื่อตั้งหลักจากจุดนี้ได้

จะเห็นซอยทางเข้า สวนธรรมบุญเกิดทางขวามือ

(ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย

ก่อนถึงวงเวียนรูปปั้นลิง)

เมื่อเข้าซอยไปแล้วให้สังเกตธงเหลือง

จะนำสายตาไปจนถึงตำแหน่งพิกัดสำนักสงฆ์ คือ

https://goo.gl/maps/JgQi3sMQUA22

(หากตั้งพิกัดไปที่นี่ก่อน

จะไม่เห็นเส้นทางเข้าปรากฏในแผนที่ครับ)

 

ถ้าไม่สะดวกในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ นี้

ยังมีวันเวลาและสถานที่ให้เลือกอีก ดังนี้

 

๑) อาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัดป่าภูเรือ บ้านบวมหก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

พิกัด https://goo.gl/maps/r9B3U5Ksx4q

หลวงปู่ชาลี ถิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน เป็นประธานสงฆ์

http://watpaphukon.org/

ลองคลิกเข้าไปดูครับ ท่านทิ้งวัดพันล้านสวยๆ

มาอยู่โบสถ์เพิงสังกะสี จิตใจท่านประมาณไหน

 

๒) อังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัดป่าบ้านบ่อร้าง ต. บงใต้ อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

พิกัด https://goo.gl/maps/EyyxUQTk4yv

พระครูสังฆรักษ์คำพอง ปัญญาวุโธ (หลวงตาน้อย)

ซึ่งสายวัดป่าศรัทธาและรู้จักท่านกันดี เป็นประธานสงฆ์

 

๓) อาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม จังหวัดขอนแก่น

พิกัด https://goo.gl/maps/vPZDKp9HTvw

ประธานสงฆ์คือ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

(หากใครเคยได้ยินว่ามีผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลาออกมาบวชเป็นพระภิกษุ ก็ท่านนี้แหละครับ)

 

๔) อาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนแสงธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

พิกัด https://goo.gl/maps/wAaf9D4XcW12

ผู้ก่อตั้งศูนย์คือ พระอาจารย์ธนิก เตชพโล

ผู้สอนกรรมฐานทั้งแก่พระและฆราวาส

 

อันเนื่องจากที่ถวายอื่นๆยังต้องรอการยืนยันจากทีมงาน

จึงขอลงทีเดียวพร้อมกันเมื่อมีความแน่นอนนะครับ

 

หลังจากถวายพระแก้วเสร็จ

ก็น่าจะมีภาพความเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับการบูรณะโบสถ์และสร้างอาคารเรียน

กับเกร็ดต่างๆนำมาเสนอให้ทราบเป็นการสืบเนื่อง

ตามที่เคยระบุไว้แล้วในแผนงานปีนี้

http://bit.ly/2jNcGf8

 

ปีที่แล้วโครงการพระประธานทั่วหล้า

บันดาลปีติให้คุณได้กว้างใหญ่ประมาณใด

ในปีนี้ โครงการบูรณพุทธ

จะขยายขอบเขตความชื่นบานออกไป

กว้างใหญ่ไพศาลกว่านั้นหลายเท่า

ตามจำนวนชีวิต จำนวนจิตวิญญาณ

ที่โครงการของพวกเราเข้าถึงครับ!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๐