Print

จากใจบก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๕๙

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 


 

แกล้งให้รอก็เป็นกรรมใหญ่ได้


editor259

 

ถามว่า ทำไมหลายคนมักต้องรอนาน
รออะไรที่ไม่มีเหตุผลสมควรต้องรอ
ทั้งชีวิตยากที่จะได้อะไรทันอกทันใจ
คำตอบคือ เพราะคนเหล่านั้น
เคยแกล้งให้คนอื่นรอ
ไม่รีบเร่งเพื่อคนอื่น
ไม่เกรงใจว่าคนอื่นต้องรอนาน

ที่เห็นได้ง่ายก็ประเภท
เดินทอดน่องเอื่อยๆข้ามถนน
รถจะได้หยุดนานๆ รอตัวเองผ่านไปช้าๆ
ยิ่งถ้าเห็นๆอยู่ว่า คนขับเขาอุตส่าห์ใจดี
ตั้งใจหยุดให้แท้ๆ ก็ยังทำท่าคุณชายคุณหญิง
เดินลอยหน้าลอยตาระเหิดระหงได้ลงคอ
คือจงใจแกล้งให้เขาเห็นเลยว่า
ถึงฉันไม่มีรถอย่างเธอ ฉันก็นวยนาดงามๆให้ดูได้
ประเภทนี้ ปมรากกรรมยิ่งฝังลึก
เพราะทำไปโดยปราศจากความรู้สึกผิด
ติดอยู่กับความรู้สึกดิบๆที่ไร้เหตุผล
แม้คนอื่นหยิบยื่นความเมตตาให้
เยี่ยงมนุษย์พึงทำต่อมนุษย์
ยังตอบกลับด้วยความไร้น้ำใจ ไร้ความเมตตา
อันเป็นเครื่องหมายสำคัญของมนุษยธรรมได้

หรือที่เห็นได้บ่อยๆอีกอย่างก็เช่น
ตัวเองมีอำนาจหน้าที่ที่จะเป็นคนนัดเวลา
พอคนเขามาตามนัด หรืออุตส่าห์มาก่อนเวลา
ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
จงใจให้เขานั่งเก้อ กระสับกระส่าย
ราวกับเห็นเป็นธรรมเนียม
หรือเหมือนจะหาตัวตายตัวแทนมาแก้แค้น
ฉันเคยโดนอย่างนี้ เธอโดนบ้างก็แล้วกัน
ถึงแม้เธอไม่ได้เป็นคนทำกับฉันไว้ก็ตาม

ตัวตัดสินว่า
คุณเป็นคนมีความเคยชินเก่าดีๆติดตัวมา
คือ แม้มีอำนาจหน้าที่ มีสิทธิ์ให้คนอื่นรอ
ก็ไม่อยากให้ใครต้องรอเลย
เห็นเป็นเรื่องสูญเปล่า เสียดายเวลาแทนเขา
แม้ไม่มีใครบอกใครสอน
ก็ให้ค่ากับเวลาในชีวิตของคนอื่นเอง เกรงใจคนอื่นเอง
ไม่มีความสุขกับการเห็นคนอื่นเป็นทุกข์
ด้วยความตระหนักว่า
เจตนาที่จะมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น
จัดเป็นการสร้างความเพี้ยนให้ตนเอง
สะสมมากก็เพี้ยนมาก เห็นผิดเป็นชอบมาก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เจตนานั่นเองคือกรรม
กรรมคือเจตนา

กรรมหนึ่งๆ นิสัยหนึ่งๆ
ผูกโยงอยู่กับกรรมอื่นๆที่เป็นสหายแห่งกัน
เช่น เมื่อติดนิสัยชอบให้คนอื่นรอโดยไม่มีเหตุผลอันควร
แนวโน้มคือ คุณจะบ่มเพาะนิสัยดูถูกคนอื่น
ไม่เห็นหัวคนอื่น ไม่เห็นค่าของชีวิตใคร
ทำไปทำมา คุณจะตระหนักได้น้อยลงเรื่อยๆว่า
เวลาในชีวิตของแต่ละคน
มีความหมายสำหรับเขาขนาดไหน
และการปล่อยให้คนอื่นรอ
เพียงเพื่อเอาสนุก เอาความยิ่งใหญ่ให้ตนเอง
หลายครั้งเป็นไปเพื่อเสพติดอำนาจที่ไม่มีอยู่จริง
มันจะแปรรูปเป็นอัตตาผิดๆ ยึดติดตัวตนผิดๆ
หวงอะไรผิดๆง่าย เข้าหาอะไรถูกๆยาก

ตัวอย่างกรรมเล็กน้อย แต่ผลไม่น้อยทำนองนี้
ชี้ให้เห็นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้ คือ
อย่าประมาทว่านี่คงเป็นบาปแค่นิดหน่อย
หยอดเหรียญวันละบาท ครบปีก็เต็มกระปุกใหญ่
กลายเป็นของหนัก ยกยาก ถือยาก วางยากได้
การติดนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งไปจนตาย
มีผลให้ชาตินั้นๆ
กลายเป็นโคตรเหง้าแห่งกรรมหนึ่งๆ
ชาติต่อไปมีความแน่นอนสูงว่าต้องได้รับผลต่อเนื่อง
แม้เข้าพิธีแก้กรรมกี่ร้อยงานก็ไม่แก้ไม่ออก
หรือต่อให้ทำกรรมดีใหม่ขึ้นมาสู้
ก็ต้องใช้เวลาสะสมน้ำดีกันยาวนานนับสิบปี
กว่าจะมากพอเจือจางน้ำเสียเก่าๆลงได้

เมื่อไม่ประมาทในบาปเล็กน้อย
ก็จะเป็นผู้ละอายในบาปอย่างใหญ่
มีสติในเส้นทางกรรมแห่งตนไปจนตาย!


ดังตฤณ
กันยายน ๕๙