Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๕๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 


 editor251

หมดกำลังใจ

กำลังใจ

คือความอิ่มอกอิ่มใจ

ความชื่นบาน ปลื้มปิติ

หรืออย่างน้อยที่สุด

มีความเข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมา

ทำอะไรอะไรได้ตามปกติ

 

หมดกําลังใจ

คือความห่อเหี่ยวใจ

ความขาด ความโหยหิว

หรืออย่างน้อยที่สุด

มีความแห้งแล้ง เบื่อหน่าย

จนไม่อยากทำอะไร ไม่อยากเป็นอะไรอีก

 

อย่าหวังเอาอะไรจากโลกข้างนอกมาก

ให้สร้างความชุ่มชื่นใจขึ้นข้างใน

วิธีง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุน คือสวดมนต์ให้เป็น

และอุบายง่ายที่สุดที่จะสวดมนต์เป็น

คือตั้งใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา

 

อย่าอธิษฐานขออะไร

เพราะถ้าขอแล้วไม่ได้

จะยิ่งห่อเหี่ยว หมดแรงหนักเข้าไปอีก

ตั้งใจขอแค่ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยแก้วเสียง

จิตจะรู้ทางสว่าง ทางสร้างน้ำพุแห่งความชื่นบาน

ทางที่ตัวเองจะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์

ผ่านการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไม่ใช่เรียกร้องอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

 เมื่อสวดอิติปิโสสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

ใจจะแผ่กว้างเป็นเมตตา

มีแต่ความปรารถนาเผื่อแผ่ออกไป

ไม่ใช่คาดหวังจะได้อะไรจากใครมา

ตัวอย่างความสว่าง ความอิ่มใจนั้น

จะพลอยช่วยให้เลิกคาดหวังจากโลกข้างนอก

และขับดันให้มุ่งมั่นเอากับโลกข้างใน

ใจจะมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ

ตามความตั้งมั่นของจิตที่สว่างแล้ว!

 

ดังตฤณ

มิถุนายน ๕๙