Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๕๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ราคาคำ


 editor250

 ค่าแรงมีราคากลางในตลาด

ค่าตัวมีราคาตามระดับความดัง

ค่าฝีมือมีราคาตามเสน่ห์ของผลงาน

แต่ค่าความน่าไว้ใจ

มีราคาตาม คำจริงที่สะสมด้วยปาก

ยิ่งสะสมไว้มากเท่าไร

ราคาคำพูดยิ่งสูงอย่างน่าแปลกใจขึ้นเท่านั้น

 

คนส่วนใหญ่ลดค่าความน่าไว้ใจลงเรื่อยๆ

ด้วยการโกหกแลกผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ

มีเพียงคนส่วนน้อยที่เพิ่มค่าให้คำพูดในปากตนขึ้นเรื่อยๆ

แม้ต้องกัดฟันพูดความจริงที่ทำให้เสียโอกาสเป็นคราวๆ

 

เมื่อใช้ชีวิตนานพอ คุณจะเข้าใจได้เองว่า

คำพูดเป็นของไหลเข้าหูคนจำนวนมากได้

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่ที่คุณพูดก็ตาม

แต่ช่วงต้นๆ คนเราจะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงนี้

จึงมักพูดไปเรื่อย รับปากเรื่อย ขายผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อย

หรือไม่ก็ปั้นน้ำเป็นตัวไปเรื่อย แบบไม่บันยะบันยังกันเลย

กระทั่งถึงวันหนึ่ง จำเป็นต้องใช้ คำพูดราคาแพงขึ้นมา

ถึงรู้ตัวว่า แทบไม่เหลือราคาค่าลมปากเสียแล้ว

 

ถ้าจำเป็นต้องฟังเรื่องน่าไว้ใจ

คนจะเลือกฟังคนที่สะสมความน่าไว้ใจไว้มากพอ

ศีลข้อ ๔ จึงไม่ใช่แค่ทำให้คุณสบายใจตอนพูด

แต่ช่วยให้คำพูดมีราคามหาศาลด้วย!

 

ดังตฤณ

พฤษภาคม ๕๙