Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๔๙

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

บุญกระจอกไม่มี


 editor249

 

พระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทในบุญบาป

อย่าคิดว่าเป็นบุญเล็กน้อย

อย่าเห็นว่าแค่บาปเล็กน้อย

ท่านให้เน้นมองภาพใหญ่ภาพรวมว่า

วันคืนล่วงไป

เรากำลังอยู่บนเส้นทางสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาป

บุญที่ทำ ทำด้วยจิตที่หยาบหรือประณีต

บาปที่ทำ ทำด้วยจิตที่ละอายหรือไร้สำนึก

 

วิธีสำรวจง่ายๆ

คือมองเข้ามาที่ความรู้สึก

ที่สั่งสมมาถึงวันนี้ เดี๋ยวนี้

เรามีปกติความรู้สึกเป็นอย่างไรอยู่

สบายใจ หรือกระวนกระวายมากกว่ากัน?

 

ชีวิตลำบากเท่ากัน

แต่ใครสั่งสมบุญมากกว่า

ก็เป็นทุกข์น้อยกว่า

 

ชีวิตสบายเท่ากัน

แต่ใครสั่งสมบาปมากกว่า

ก็เป็นทุกข์มากกว่า

 

สั่งสมบุญในการอนุเคราะห์ผู้อื่น

คิดให้มากกว่าคิดเอา

สั่งสมบุญในการห้ามใจไม่เบียดเบียนผู้อื่น

โดนยั่วยุแค่ไหนก็รักษาศีลไว้ไม่ขาดได้

หยอดสุข หยอดปีติ ลงกระปุก

เต็มจิตเต็มใจได้เรื่อยๆ

ในที่สุดจะเป็นสุขอยู่

แม้ในท่ามกลางภาพลวงตาว่าลำบากลำบน

จิตก็เหมือนอยู่ต่างหากเป็นอิสระ

ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจไปกับเรื่องยุ่งยากภายนอก

 

สั่งสมบาปในทางเห็นแก่ตัว

คิดเอามากกว่าคิดให้

สั่งสมบาปในการตามใจตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น

แม้ไม่ถูกยั่วยุก็นึกครึ้มอยากศีลขาด

อัดความสะใจ อัดอารมณ์พลุ่งพล่าน ใส่กระปุก

เต็มจิตเต็มใจขึ้นเรื่อยๆ

ในที่สุดจะเป็นทุกข์อยู่

แม้ในท่ามกลางความสะดวกสบายไม่ขาดตก

จิตก็เหมือนถูกร้อยรัดให้อึดอัด

ไม่รู้สึกดีไปกับเรื่องง่ายภายนอกกับเขาเลย!

 

 

ดังตฤณ

พฤษภาคม ๕๙