Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๔๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เลี้ยงคนอย่างไร ได้คนอย่างนั้น


 editor248

 

ธรรมชาติของความไม่รู้และความเข้าใจผิด

จะสั่งให้คุณบังคับตัวเองว่า จงหยุดฟุ้งซ่าน

จงเก่ง จงเจ๋ง จงแน่วนิ่งอยู่กับความสงบ

หารู้ไม่ว่าที่แท้ การบังคับตัวเองทั้งที่ไม่พร้อม

คือการเพิ่มความฟุ้งซ่าน ไม่ใช่การลดความฟุ้งซ่าน

คือการทำให้จิตกระเพื่อมไหว ไม่ใช่การทำให้จิตสงบ

คือการทำให้ตัวเองยิ่งเป็นทุกข์ ไม่ใช่ยิ่งเป็นสุข

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ยิ่งอยากเท่าไหร่ ยิ่งฟุ้งเท่านั้น

แม้ความอยากนั้น จะหมายถึงความอยากสงบ

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ถ้าไม่กระหายใคร่อยาก

ความฟุ้งจะเท่าเดิม หรือไม่ก็ลดระดับลงเอง

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ถ้าเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแบบไม่หวังผล

ลมหายใจต่อลมหายใจ จะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิม

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า เมื่อเห็นความฟุ้งซ่านไม่เที่ยง ไม่เท่าเดิม

ใจจะถอยออกมาเป็นผู้ดู ไม่ใช่พุ่งเข้ายึดเอาความฟุ้งซ่าน

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ตั้งต้นมุมมองไว้ถูกเสมอ

ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเสมอ สงบเบาไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียว!

 

ดังตฤณ

เมษายน ๕๙