Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๓๖

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เจ้านายดีๆไม่เคยก้าวมาจากลูกน้องแย่ๆ

 

editor236

เจ้านายดีๆในอุดมคติ คือ

คนฉลาด คิดได้ก่อนใคร ตั้งเป้าเป็น

ถามเข้าเป้า วางแผนเก่ง อ่านเกมขาด

สั่งชัดเจนแล้วไม่ลืม ไม่กลับไปกลับมา

ตัดสินใจถูกมากกว่าผิด

ยอมรับผิดโดยไม่เสียความสง่า

เป็นแรงบันดาลใจให้คนมุมานะ

ทรงพลังน่าอบอุ่นยามเกิดปัญหา

ครองใจคนด้วยการรู้จักช่วย

ไม่ใช่เอาแต่ใช้

ติติงด้วยข้อคิดที่ทำให้กลับไปคิดค้น

ไม่ใช่เอาแต่ด่าทอให้กลับไปคิดแค้น

ส่งเสริมให้คนอื่นได้หน้า

ไม่ใช่เอาหน้าให้แต่ตนเอง

 

เจ้านายในอุดมคตินั้นดูได้ง่าย

คือ ทำให้ลูกน้องอยากเชื่อฟัง

นับตั้งแต่เจอกันวันแรก

เพียงสบตาและฟังน้ำเสียง

กับทั้งยิ่งนึกเคารพรักในวันต่อๆมา

ด้วยเมตตาที่คงเส้นคงวาไม่เปลี่ยน

 

แต่เมื่อพินิจดูคุณสมบัติ

ของเจ้านายในอุดมคติแต่ละข้อแล้ว

คุณจะพบว่าไม่มีข้อไหน

ที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ

ต่อให้เรียนจบจากสถาบันเจ้านาย

หรือโรงเรียนผู้นำล้ำเลิศใดๆ

ก็ไม่มีใครเป็นเจ้านายในอุดมคติ

ขึ้นมาจากการทำข้อสอบในชั้นเรียนได้

มีแต่ต้องทำข้อสอบภาคสนาม

จากช่วงชีวิตการเป็นลูกน้องกันทั้งนั้น

 

ลูกน้องที่ มีโชค

คือผู้ที่ได้เจอเจ้านายในอุดมคติ

ได้รับการถ่ายทอดความเป็นนายดีๆ

แล้วกลายเป็นเจ้านายดีๆตาม

 

 

ลูกน้องที่ มีดี

คือผู้ที่แม้เจอเจ้านายในฝัน <ร้าย>

ผู้เป็นยอดแห่งอัปมงคลในชีวิต

ก็สามารถคิดได้เอง เห็นได้เองว่า

จะไม่รับเชื้อร้ายชนิดไหนมาจากนายตน

แค่ตั้งใจจะไม่รับเชื้อร้ายจากนายเลว

คุณก็เพาะเชื้อความเป็นนายดีขึ้นในตัวแล้ว

 

ส่วนลูกน้องที่ไม่มีโชค และไม่มีดี

คือผู้ที่ไม่ยอมรับสภาพการเป็นลูกน้อง

ไม่ต้องการเรียนรู้อะไรจากการเป็นลูกน้อง

ไม่มีความสุขกับการเป็นลูกน้องแม้แต่วันเดียว

เพราะใจแข็งขืน อัตตาแรง

อยากเป็นเจ้านายเลยตั้งแต่วันแรก

อย่างนี้ถ้าเจอเจ้านายเลว

ก็รับเชื้อเลวมาครบ

หรือแม้เจอเจ้านายดี

ก็ไม่รับเชื้อดีมาสักข้อ

 

ถ้าทั้งโลกเต็มไปด้วยคนหวังเจอนายดี

แต่ไม่มีใครพยายามเป็นลูกน้องที่ดีเลย

ในที่สุดเจ้านายดีๆจะเป็นแค่เทพในตำนาน

เชื่อๆกันว่าเคยมี แต่ไม่มีใครรู้ว่าสมัยไหน!

 

ดังตฤณ

พฤศจิกายน ๕๘