Print

จากใจ บก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๓๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

นิสัยร้ายของคนใกล้ตัว

 ก่อนคบใครคนหนึ่ง

เขาหรือเธอต้องมีบางสิ่งที่คุณไม่ชอบ

ติดตัวมาแต่ไหนแต่ไร

คุณไม่มีส่วนรู้เห็น

ไม่มีส่วนจัดสร้าง

แต่ในที่สุดต้องโดนเข้าจนได้

ยิ่งใกล้เท่าไร ยิ่งโดนมากเท่านั้น

 

สิ่งติดตัวในผู้ชายที่ผู้หญิงรังเกียจ

คือนิสัยเจ้าชู้

สิ่งติดตัวในผู้หญิงที่ผู้ชายเอือมระอา

คืออารมณ์เอาแต่ใจ


ดูเผินๆเหมือนสิ่งติดตัวพรรค์นี้

จะเป็นธรรมชาติประจำเพศ

แต่ข้อเท็จจริงก็คือ

ผู้ชายบางคนเจ้าอารมณ์ยิ่งกว่าผู้หญิง

และผู้หญิงบางคนก็เจ้าชู้กว่าผู้ชาย

 

ไม่มีวิธีแน่นอน

ที่คุณจะเอาชนะนิสัยเสียๆของอีกฝ่ายได้เด็ดขาด

แต่มีวิธีแน่นอน

ที่คุณจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดเอง

 

 คนเราเมื่อรู้สึกผิด

จะเหมือนมีกำแพงขวาง

ไม่ให้เกิดการทำผิดบ่อยๆ

นานทีปีหนถึงจะอดกลั้นไม่ได้

อยากประพฤติผิดขึ้นมาสักทีหนึ่ง

ซึ่งนั่นถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจแล้ว

จาก ตัวเดิมที่ไม่น่าพอใจเลย ก่อนมาใกล้คุณ

ต้องนับว่าคุณเป็นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงดีๆ

ในชีวิตเขาหรือเธอแล้ว

 

เพื่อจะทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกผิด

ให้จำไว้ว่า ต้องไม่ใช้วิธีบีบคั้นเอาด้วยโทสะ

การสาดคำด่าคือการสาดเชื้อเพลิงเพิ่ม

การเอะอะปึงปังคือการเติมความแข็งกร้าว

การประจานให้อายคือการตั้งตนเป็นศัตรูกัน

เหล่านี้ ไม่มีโอกาสตรงไหน

ให้เกิดความสำนึกผิดขึ้นได้เลย

 

สิ่งที่ทำให้คนเราสำนึกผิดได้

คืออะไรที่ดีพอจะกระตุ้นมโนธรรมดีๆให้กลับมา

ลองนึกถึงตอนที่คุณกลับใจจากร้ายกลายเป็นดี

คุณอยู่ในภาวะแวดล้อมที่เย็นพอ

หรืออย่างน้อยดึงความคิดคุณให้ช้าลงได้

ไม่ใช่ภาวะแวดล้อมร้อนๆ

หรือกระตุ้นความคิดคุณให้เร็ว แรง ร้าย

 

และสิ่งที่สามารถเป็นความเย็นให้กับใจ

เป็นเครื่องดึงความคิดของมนุษย์ให้หมุนช้าลงได้

ก็ไม่ใช่อะไรอื่นยิ่งไปกว่าดวงจิตที่นุ่มนวล

เต็มไปด้วยเหตุผลที่จะอภัย

เมื่อจิตใจของคุณเป็นอย่างนั้น

ในหัวคุณจะมีคำพูดน้อยลง

แต่ละคำยิงตรงตัดขั้วหัวใจมากขึ้น

 

ก้าวแรกที่จะนำไปสู่จิตใจที่นุ่มนวล

ไม่ใช่การแกล้งคิดถึงคำว่า อภัย

เพราะคำนั้นจะกระตุ้นให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นไก่อ่อน

อะไรๆก็ยอมหมด ใครจะไปเอา

คุณควรเริ่มจากการนึกถึงคำว่า เย็น

แบบที่เกิดขึ้นกับใจในขณะที่อ่านบรรทัดนี้แทน

ความเย็นเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดดีๆ

เมื่อใดคุณจำได้ เมื่อใดคุณนึกออก

เมื่อนั้น จะเกิดความคิดดีๆ

ที่ช่วยสร้างคำพูดดีๆ

และท่าทีดีๆออกมาเอาชนะเหตุการณ์ร้ายๆได้เสมอ

อย่างน้อยก็เหตุร้ายทางใจของคุณเอง!

 

ดังตฤณ

สิงหาคม ๕๘