Print

จากใจ บก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๒๙

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

ใครๆเป็นได้แค่ความปรุงแต่งในหัวคุณ

 

 

คุณต้องอยู่ตัวคนเดียวตลอดเวลา

คนอื่นคนใด

ใครๆก็ล้วนเป็นที่สุดได้แค่

ความคิดปรุงแต่งในหัวชั่วคราว

 

คนบางคนเหมือนเกิดมา

เพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้โล่งสบาย

ไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้

ขณะที่คนบางคนเหมือนตามมา

เพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้วุ่นระเบิด

ไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล

 

พวกเราถูกหลอกกันทั้งชีวิต

ให้ตามยึดใครต่อใครนอกหัว นอกตัว

หลงตามลาก หลงตามรั้งคนบางคน

เพราะนึกว่าจะได้มีชีวิตแบบโล่งหัว ตัวสบาย

หลงตามล้าง หลงตามเช็ดคนหลายคน

เพียงเชื่อว่าจะระงับอาการหัวปั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว

 

แท้จริงแล้ว

คุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลา

ไม่มีตัวใครอยู่ในหัวคุณจริงสักคน

แต่อาการคิดปรุงแต่งไปเอง

หลอกให้รู้สึกเหมือนคุณมีคนรักบางคนอยู่กับตัว

หรือหลอกว่าคนชั่วร้ายหลายคนทรมานคุณอยู่

 

เพียงสังเกตออกตามนี้

แล้วรู้ว่านาทีนี้

ลมหายใจเป็นสิ่งติดตัวคุณจริง

รู้ว่าหายใจเข้าครั้งก่อน

มีใครเป็นความคิดปรุงแต่งในหัว

รู้ว่าหายใจออกครั้งนี้

ความคิดปรุงแต่งในหัวยังมีเขาหรือเธออยู่ไหม

เห็นแต่ความจริงที่แปรไปเรื่อย

เดี๋ยวคนนั้นเข้ามา เดี๋ยวคนนี้ออกไป

ไม่เหลือใครจริงสักคน

มีแต่หัวและตัวเปล่าๆ

รู้ว่าจิตเป็นผู้รู้

รู้ว่าแม้ผู้รู้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้

ไม่มีตัวตนของผู้รู้ มีแต่รู้บ้างไม่รู้บ้าง

เพียงเท่านี้

คุณจะเลิกอยากตามยึดคน

เลิกคิดตามล้างใคร

โล่งหัว ตัวสบาย

มีแต่ใจนิ่งเป็นหนึ่งอยู่กับความรู้ว่า

ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในหัวแล้วหายไป

ไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรมากกว่านั้นก็ได้

 

ดังตฤณ

กรกฎาคม ๕๘