Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับ ๒๒๖

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

ตรงไปตรงมา

 ถ้าประกาศตนบ่อยๆว่าเป็นคน

ชอบพูดตรงไปตรงมา

โดยมากมักหมายถึงกล้าต่อว่าคนอื่นซึ่งๆหน้า

ไม่ไว้หน้าใคร ไม่เก็บคำ หรือกระทั่งไม่ออมเสียง

การกล้าถากถางหรือด่าทอคน

แบบไม่ถนอมน้ำใจกันเลยนั้น

แท้จริงแล้วไม่ใช่การแสดงถึงจิตใจที่เข้มแข็ง

แต่เป็นการแสดงความอ่อนแอในการห้ามใจ

จึงอาจพ่นคำพรั่งพรูจากอารมณ์ดิบตรงๆแบบไม่ยั้งคิด

ผิดวิสัยธรรมดาของมโนสำนึก

ที่มีความเกรงใจเป็น แสดงมารยาทเป็น

 

ความอ่อนแอทางใจยิ่งชัดขึ้น

เมื่อมีใคร กล้าดีมาแตะความผิดของตน

แล้วเกิดปฏิกิริยาอาละวาดฟาดงวงฟาดงา

ด้วยความรู้สึกเกินทนกับการต้องเป็นฝ่ายผิดบ้าง

นั่นเป็นธรรมดา

เมื่อด่าทอคนอื่นไว้รุนแรง

พอถึงตาตัวเองผิด

อุปาทานก็ทำให้หวั่นกลัวว่าคนอื่นใช้คำรุนแรงกับตนเช่นกัน

เสียหน้าไม่แพ้คนที่ตนเคยทำให้เขาเสียหน้าเช่นกัน

 

การพูดแข็งๆ การคาดคั้นให้กลับตัวใหม่

อันจัดเป็นการพูดตรงๆ

แสดงความเข้มแข็งทางใจนั้น

มีอยู่สถานเดียว คือ ยอมรับแบบไม่อ้อมค้อม

ว่าตนเป็นคนผิด

และจะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้จงได้!

 

ดังตฤณ

มิถุนายน ๕๘