Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๒๕

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

ปัญหาใหญ่

 ปัญหาจะเล็กหรือใหญ่

ขึ้นอยู่กับความกลุ้มใจ

กลุ้มใจมาก ปัญหาก็ใหญ่มาก

กลุ้มใจน้อย ปัญหาก็เล็กน้อย

ไม่กลุ้มใจเลย ปัญหาก็ไม่มีเลย

 

นั่นแปลว่า ถ้าคุณลดระดับความกลุ้มใจได้

ก็ลดระดับปัญหาได้

และเมื่อปัญหาเล็กลง

มุมมองวิธีแก้ปัญหาก็จะกว้างขึ้น

อย่างน้อยคุณจะไม่อยากหนีปัญหา

ทำนองเดียวกับที่ไม่เกี่ยงกับการทำความสะอาดขี้ผง

 

วิธีจัดการกับความกลุ้มใจ

ง่ายกว่าจัดการกับปัญหาภายนอกมาก

แค่เริ่มจากการยอมรับว่า

ทุกความกลุ้มใจมีความอึดอัดในอก

และความคับข้องในหัว

เหมือนถูกขันเกลียวแน่นอยู่ข้างใน

 

เมื่อสังเกตเห็นอาการ ขันเกลียวแน่นที่ลมหายใจใด

คุณจะพบว่าลมหายใจต่อมา

มีการคลายเกลียวออกเองนิดหนึ่ง

แต่เผลอเมื่อใด เกลียวก็กลับมาขันแน่นขึ้นอีก

สังเกตไปสังเกตมา จิตจะได้ข้อสรุปว่า

มีสติรู้ความคับแน่นทางกายเมื่อใด

จะเกิดความผ่อนคลายลงเมื่อนั้น

แต่หากเหม่อลอยไปเมื่อใด

ความคับแน่นก็กลับมาเยือนอีกเมื่อนั้น

 

เมื่อฉลาดทางจิตจนไปถึงข้อสรุปนั้นจริงๆ

ใจคุณจะโล่งอย่างประหลาด

และปัญหาตรงหน้าจะดูเล็กลงถนัด

คุณมีสิทธิ์จำไปชั่วชีวิตว่า

ถ้าเริ่มจัดการความกลุ้มใจก่อน

แล้วค่อยมองปัญหาภายนอกทีหลัง

คุณจะเห็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

หรือต่อให้แก้ปัญหาไม่ได้เลย

คุณก็จะไม่เพิ่มปัญหาทางใจให้ตัวเองเหมือนเคยแล้ว!

 

ดังตฤณ

มิถุนายน ๕๘