Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๒๐

dungtrin_editor_coverณ ขณะสับสน

dungtrin_new2

เมื่อใดสับสน
อย่าถามตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่
แต่นึกให้ออกว่า
ชีวิตดีๆต้องการให้เราทำอะไรบ้าง

ที่คนเราสับสน
มักจะเพราะมีหลายความอยากที่ขัดแย้ง
อยากเอาใจตัวเอง
แต่ก็อยากเอาใจคนอื่น
อยากมีแบบที่ใจรับได้
แต่ก็อยากให้ใครต่อใครยอมรับด้วย
อยากแช็ตอยากคุยเบาสมอง
แต่ก็๋ไม่อยากทิ้งงานให้ต้องรู้สึกไฟลนก้นทีหลัง
อยากเอาคนนั้น
แต่ก็ไม่อยากทิ้งคนนี้ ฯลฯ

ยิ่งปล่อยให้ตัวเองสับสนแบบรักพี่เสียดายน้อง
ชีวิตคุณจะยิ่งถลำลึกลงไป
ในอารมณ์ฟุ้งซ่านกลับไปกลับมา
ชนิดแยกไม่ออกว่าอะไรสำคัญ
อะไรไม่สำคัญกันแน่
แต่ถ้าแข็งใจ
มีวินัยอยู่ในลู่ทางของความสบายใจยาวๆ
คุณจะติดนิสัยเลือกทำสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
ไม่ใช่เลือกสิ่งที่ซ้ำเติมให้จิตใจแย่ลง

ลองนึกภาพตัวเองที่ทำงานเสร็จก่อนเล่น
ภาพตัวเองที่นับถือตัวเองก่อนคนอื่นมายอมรับ
ภาพตัวเองที่อยู่กับคนที่ไม่ทำให้เสียความเป็นตัวเอง
ภาพตัวเองที่สบายใจ หายกังวล
พอนึกออกชัดเจน แล้วค่อยถามตัวเองว่า
ชีวิตแบบนั้นต้องการให้ทำอะไรบ้าง
คุณอาจหายสับสนทันที
ก็แค่ลดหลายๆความอยาก
ให้เหลือความอยากเพียงหนึ่งเดียว
คือ อยากได้ชีวิตที่ ‘สมตัว’ ที่สุด เท่านั้นเอง

ดังตฤณ
มีนาคม ๕๘