Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๑๕

dungtrin_editor_coverปีสุขแห่งธรรมนำกรรม

dungtrin_new2

ถ้าทุกวันที่ผ่านมาคือการคิดก้าวต่อไป
ก็ไม่มีวันไหนที่คุณ ‘เดินไกล’ มาได้เท่านี้
และนั่นหมายความว่า
ไม่มีวันปีใหม่ไหน
ดีเท่า ‘วันใหม่’ ของปีนี้แล้ว

แต่ถ้าวันนี้เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดก้าวต่อไป
ก็ไม่มีวันไหนที่คุณ ‘คิดก้าวหน้า’ มาได้เท่านี้
และนั่นหมายความว่า
ไม่มีวันปีใหม่ไหน
ดีเท่า ‘วันเริ่มต้น’ ของปีนี้แล้ว

ขอให้เป็นอีกปีแห่งความสุข
ของคนมี ‘ธรรมนำกรรม’ ครับ

ดังตฤณ
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘